Εργοστάσιο τσιμέντου της ΤΙΤΑΝ στην Αλβανία
Εργοστάσιο τσιμέντου της ΤΙΤΑΝ στην Αλβανία
Εργοστάσιο τσιμέντου της ΤΙΤΑΝ στην Αλβανία
Εργοστάσιο τσιμέντου της ΤΙΤΑΝ στην Αλβανία
Πηγή Εικόνας: ΤΙΤΑΝ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την Πέμπτη την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της Τιτάν και της Κανάκης.

Αναλυτικότερα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή του συνεδρίασή του αποφάσισε:

-Την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας «ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ».

-Την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας «ORKLA FOOD INGREDIENTS AS» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ».

-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 5.500 ευρώ στην εταιρεία «ASSET WISE CAPITAL MANAGEMENT ΑΕΠΕΥ», για παράβαση κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 5.000 ευρώ στον Σταύρο Τάκη, λόγω μη προσκόμισης αιτηθέντος εγγράφου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.