Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)
Πηγή Εικόνας: ebeth.gr

Έξι κουπόνια καινοτομίας, ύψους 10.000 ευρώ έκαστο, χορήγησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) σε ισάριθμες πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε τομείς της «γαλάζιας ανάπτυξης», στο πλαίσιο υλοποίησης πιλοτικής δράσης του έργου 4helix+ (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg MED).


Τα κουπόνια χορηγήθηκαν στις έξι επιχειρήσεις μετά από αξιολόγηση των καινοτόμων σχεδίων μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε στο portal του 4helix+. Υποβλήθηκαν συνολικά δεκαέξι καινοτόμα σχέδια από επιχειρήσεις της «γαλάζιας ανάπτυξης» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι έξι επιχειρήσεις που έλαβαν τα κουπόνια δραστηριοποιούνται στον παράκτιο – θαλάσσιο τουρισμό και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις αλιείας – υδατοκαλλιέργειας και θα πρέπει να υλοποιήσουν τα καινοτόμα σχέδιά τους, σε συνεργασία με τους παρόχους τεχνογνωσίας που έχουν επιλέξει από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων.

Ειδικότερα, κουπόνια καινοτομίας έλαβαν από το ΕΒΕΘ οι παρακάτω επιχειρήσεις:

*«Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ι.Κ.Ε.», με πάροχο τεχνογνωσίας την επιχείρηση 3DResearch s.r.l, από την Ιταλία, για το καινοτόμο σχέδιο εικονικής κατάδυσης στο ναυάγιο “Χριστόφορος” (“Virtual Dive at Christoforos shipwreck”).

*«Συμεών Ναλμπάντογλου», με πάροχο τεχνογνωσίας την επιχείρηση Entreautre από τη Γαλλία, για το καινοτόμο σχέδιο που αφορά στη δημιουργία έξυπνου σωσιβίου-γιλέκου για αθλήματα θαλάσσης (Smart life Jacket for watersports, sailing, kitensurfing and windserfing)

*Κουκάρας Κωνσταντίνος, με πάροχο τεχνογνωσίας την επιχείρηση Kaliris, από τη Γαλλία, για το καινοτόμο σχέδιο προώθησης βέλτιστων πρακτικών αειφόρων υδατοκαλλιεργειών στο πλαίσιο της «γαλάζιας οικονομίας» (Promote Sustainable Aquaculture Best Practices in the context of Blue Economy)

*Yako Sailing Maritime, με πάροχο τεχνογνωσίας την επιχείρηση Tessera Multimedia S.A., από τη Θεσσαλονίκη, για το καινοτόμο σχέδιο «UDYSSEA» (U Define Your Sea, Sailing & Environmental Action)

*Αναστάσιος Παπίας ΑΕ, με πάροχο τεχνογνωσίας την επιχείρηση Slab design studio, από τη Θεσσαλονίκη, για το καινοτόμο σχέδιο εφαρμογών και «Hotel Customer Service Application + Website»,

*Yaghting Venture, με πάροχο τεχνογνωσίας την επιχείρηση Moras Dimιtriou Ioannis (DTEK), από τη Θεσσαλονίκη, για το καινοτόμο σχέδιο ανάπτυξης και βελτίωσης στρατηγικών μάρκετινγκ μέσω αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης («Develop and Improve Marketing Strategies through Machine Learning Algorithms and AI»).

Συνολικά στο πλαίσιο του 4helix+ χορηγήθηκαν 48 κουπόνια καινοτομίας, αξίας 480.000 ευρώ, σε αντίστοιχο αριθμό πολύ μικρών και μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της «γαλάζιας ανάπτυξης» που είναι εγκατεστημένες στις πιλοτικές περιφέρειες του έργου: Ανδαλουσία και Καταλονία (Ισπανία), Κεντρική Μακεδονία (Ελλάδα), Λισαβόνα (Πορτογαλία), Μάρκε (Ιταλία), κομητεία Zadar (Κροατία), Περιφέρεια Προβηγκία, Άλπεις, Κυανή Ακτή (Γαλλία) και οι παράκτιες περιοχές Δυρράχιο, Αυλώνα, Άγιοι Σαράντα και Sengjin (Αλβανία), όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το έργο 4helix+ χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους και αποσκοπεί να υποκινήσει, καθοδηγήσει και χρηματοδοτήσει (πιλοτικά, μέσω κουπονιών καινοτομίας) τη διατομεακή και διασυνοριακή καινοτομία στον τομέα της «γαλάζιας ανάπτυξης» της περιοχής της Μεσογείου, μέσω της συνεργασίας μεταξύ Πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα (αλιευτικές, ιχθυοτροφεία, οστρακοκαλλιέργειες, επεξεργασίας αλιευμάτων, μικρά ναυπηγεία, γαλάζιες βιοτεχνολογίες, παράκτιος/θαλάσσιος τουρισμός κ.λπ.), με μη θεσμικούς νέους φορείς καινοτομίας (fab labs, maker spaces, creative hubs, living labs, κλπ.), καθώς και με πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (φορείς έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας και εξειδικευμένες επιχειρήσεις)