Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
Πηγή Εικόνας: eap

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ/ΕΑΠ), διοργανώνει -από τις 8 έως τις 21 Ιουλίου 2019- το 1ο e-learning Θερινό Σχολείο με θέμα: «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα».

«Το Θερινό Σχολείο αφορά στη σύγχρονη και ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου η φυσική παρουσία δεν απαιτείται, αναφέρεται σε ανακοίνωση. Σε αυτό θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι ειδικοί επιστήμονες και θα παρουσιαστούν όλες οι πρόσφατες τάσεις που αφορούν επιστημονικά και κοινωνικά
σημαντικά ζητήματα σχετικά με τους φυσικούς κινδύνους, καθώς και η επίδραση που έχουν πάνω στα τεχνικά έργα και σε όλες τις φάσεις που τα διέπουν.

Το Θερινό Σχολείο μπορούν να παρακολουθήσουν Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταδιδακτορικοί και άλλοι ερευνητές και γενικότερα μηχανικοί και επιστήμονες
που ενδιαφέρονται για θέματα που σχετίζονται με τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές».

Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/BnV3cGW9FfGpKxAm9

Πληροφορίες: https://eeyem.eap.gr/ndss2019/index.html