Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ανοίξαμε» και σας περιμένουμε… λέει η ΑΑΔΕ για τους φορολογούμενους  που έλαβαν  μέσα στο 2023 αναδρομικά ποσά από μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, και από δικαστικές αποφάσεις για την περίοδο 2015 – 2021. Θα  πρέπει να δηλωθούν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ  μέχρι το τέλος του έτους.
Οι  φορολογούμενοι  έχουν την  υποχρέωση να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, προκειμένου να εμφανίσουν τα συγκεκριμένα εισοδήματα και να εκδοθεί αυτόματα νέο εκκαθαριστικό από την εφορία.

Οι ενδιαφερόμενοι και υπόχρεοι έχουν προθεσμία να δηλώσουν τα αναδρομικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, χωρίς να πληρώσουν πρόστιμο, ενώ ο φόρος που θα βεβαιωθεί θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2025.

Οι συνταξιούχοι μπορούν μετά από αίτηση στην ΑΑΔΕ να αποπληρώσουν το φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά προηγουμένων ετών σε 2 έως 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις. Ακόμα και στην περίπτωση που η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα υπάρχει το παράθυρο να μην επιβληθεί κανένα πρόστιμο εφόσον ο πληρωτέος φόρος δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ.
Με βάση το ισχύον καθεστώς, οι τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά υποβάλλονται για κάθε έτος που αφορούν.

Για παράδειγμα για τα αναδρομικά από συντάξεις που εισπράχθηκαν το 2023 και αφορούν το έτος 2020 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν ως έτος υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης το έτος 2021.

Στη δήλωση αναδρομικών τα ποσά προσυμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης ή τροποποίησης κάποιου άλλου κωδικού.

Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να τροποποιήσει άλλα στοιχεία της δήλωσής του, πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση.

Διευκρινίσεις για το πότε και πώς θα δηλωθούν τα αναδρομικά δίνει η ΑΑΔΕ, μέσα από έναν οδηγό με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων:

1. Έχω εισπράξει βάσει δικαστικής απόφασης εισοδήματα που αφορούν προηγούμενα έτη και τόκους. Πώς θα τα δηλώσω;
Τα εισοδήματα των προηγούμενων ετών θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία στα έτη που αφορούν. Οι τόκοι θα δηλωθούν στο έτος που εισπράχθηκαν στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Δ1.

2. Έχω εισπράξει αναδρομικά συντάξεων. Πώς θα τα δηλώσω;
Από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής οι δηλώσεις αναδρομικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά επιλέγοντας το αντίστοιχο έτος υποβολής δήλωσης, π.χ. για το φορολογικό έτος 2017 θα επιλέξετε ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2018. Στη συνέχεια επιλέγετε Τροποποιητική Δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1. Αφού εμφανιστούν οι κωδικοί συμπληρωμένοι με τα νέα ποσά, υποβάλετε οριστικά τη δήλωση (εμπρόθεσμα μέχρι 31/12/2024). Τα αναδρομικά των προηγούμενων ετών θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία στα έτη που αφορούν.

3. Έχω χειρόγραφη βεβαίωση αποδοχών για αναδρομικά ποσά μισθών, αλλά δεν εμφανίζεται η επιλογή για υποβολή Δήλωσης Αναδρομικών Ε1. Πώς θα υποβάλω τη δήλωση αναδρομικών;
Η επιλογή είναι ενεργή για όσους φορολογούμενους υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση για αναδρομικές αποδοχές από το φορολογικό έτος 2015 κι εφεξής. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία.

4. Μπορώ στη δήλωση για αναδρομικά να τροποποιήσω κωδικούς που δεν σχετίζονται με τις αναδρομικές αποδοχές;
Στη δήλωση αναδρομικών τα ποσά προσυμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρώσετε ή να τροποποιήσετε κάποιον άλλο κωδικό. Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε άλλα στοιχεία της δήλωσής σας, πρέπει να υποβάλετε ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση.

 

Νίκος Θεοδωρόπουλος