Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Η αξία του ακινήτου στον πλειστηριασμό και η αξία του ακινήτου στην πραγματική αγορά κινούνται στις ίδιες ράγες αλλά σε αντίθετη κατεύθυνση.


Σε ακίνητο που βγαίνει στο σφυρί από Funds και servicers, η αξία του εξαϋλώνεται, σε βαθμό που έφτασε να είναι χαμηλότερη κατά 170% σε σχέση με την τιμή που θα έδινε ένας ιδιώτης να αποκτήσει το ακίνητο.

Οι αποκλίσεις είναι σκανδαλώδεις και αποτελούν καθημερινό φαινόμενο ενώ τα αποκαλυπτήρια γίνονται στις δικαστικές αίθουσες.

Απόφαση της Δικαιοσύνης  αναθεώρησε την αρχική χαμηλή τιμή που έδωσε servicer για ακίνητο που πήρε σειρά για πλειστηριασμό.

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου και δανειολήπτης, όταν πληροφορήθηκε εγγράφως για την αξία  του ακινήτου ότι προσδιορίστηκε στις 650.000 ευρώ, προσέφυγε στην Δικαιοσύνη, η οποία εξέδωσε απόφαση που δικαίωσε τον δανειολήπτη, αφού η νέα τιμή του ακινήτου εκτοξεύτηκε στα ύψη. Αποτιμήθηκε τελικά στα 1.725.000 ευρώ.

Η αξία του ακινήτου ανέβηκε κατά 169% διότι ο πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτου προσκόμισε νέα στοιχεία τα οποία έγιναν αποδεκτά από το Δικαστήριο.

Ο servicer με την νέα δικαστική απόφαση έκανε αναπροσαρμογή της αξίας του ακινήτου στο ύψος του 1,7 εκατ. ευρώ .

Τα κόλπα των Funds με τις τιμές ακινήτων σε πλειστηριασμούς

Το αξιοπερίεργο είναι ότι ο servicer δεν έχει επιπτώσεις για την αρχική  εκτίμηση του ακινήτου που ήταν κατώτερη από αυτή της αγοράς.

Να σημειωθεί ότι και στην πρώτη περίπτωση αξιοποιήθηκε πιστοποιημένος εκτιμητής, ο οποίος όμως ευνοούσε τον πελάτη που επιθυμούσε μια χαμηλή τιμή για το ακίνητο.

Ο servicer ζήτησε μια εκτίμηση κατά παραγγελία και ο συνεργάτης εκτιμητής ακινήτων την έδωσε χωρίς να έχει συνέπειες.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση έδωσε με δόλο μια εκτίμηση η οποία στη συνέχεια ανατράπηκε.

Ο  πελάτης (servicer) φτιάχνει την τιμή  του ακινήτου.

Ωστόσο δεν υπάρχει νομική διαδικασία απόδοσης ευθυνών για τον εκτιμητή ο οποίος με τις εκτιμήσεις του γίνεται ο «καλύτερος» συνεργάτης των Fund και των servicers.

Οι «καλές» υπηρεσίες αμείβονται με το παραπάνω από τον εντολέα του ενώ η πολιτεία θεωρεί ότι η αγορά των πιστοποιημένων  εκτιμητών… λειτουργεί σε καθεστώς αδιαφάνειας.

Ο δανειολήπτης με υποτιμημένες εκτιμήσεις για την ακίνητη περιουσία του βγαίνει διπλά χαμένος διότι τα χρήματα από τον πλειστηριασμό τον αφήνουν με νέο άνοιγμα σε σχέση με τη συνολική οφειλή.  Αφού του παίρνουν τζάμπα το ακίνητο και η οφειλή που μένει σε εκκρεμότητα και το δάνειο δεν θα εξοφληθεί ποτέ διότι η αξία του ακινήτου που βγήκε σε πλειστηριασμό δεν καλύπτει την οφειλή.

Τα ακίνητα  με λανθασμένες αποτιμήσεις περνούν σε θυγατρικές των Funds τα οποία ξέρουν την πραγματική αξία  του ακινήτου.

Νίκος Θεοδωρόπουλος