Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Της Τέτης Ηγουμενίδη


Να δοκιμάσουν πιλοτικά το δίκτυο οπτικών ινών που κατασκευάζει κάλεσε η ΔΕΗ και συγκεκριμένα η θυγατρική της FiberGrid, τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, ΟΤΕ, Vodafone, Nova και Inalan, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για την είσοδο της στις τηλεπικοινωνίες, προς το τέλος του 2024.

Πρόκειται για μια τεχνική διαδικασία για τους προαναφερόμενους παρόχους που θεωρητικά, εφόσον το αποφασίσουν, θα αγοράζουν δίκτυο στη χονδρική από τη ΔΕΗ για να το διαθέτουν στους πελάτες τους. Η πιλοτική δοκιμή του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της ΔΕΗ σε αυτή τη φάση δεν αφορά τον τελικό καταναλωτή.

Όπως έχει ανακοινωθεί η ΔΕΗ FiberGrid σκοπεύει να διαθέσει μέσω χονδρικής το νέο δίκτυο με δύο τρόπους. Ο πρώτος αφορά στην διάθεση χονδρικής υπηρεσίας bitstream με ταχύτητες που μπορούν να φτάνουν έως και τα 10 Gbps και ο δεύτερος με την διάθεση υπηρεσίας σκοτεινής ίνας (dark fiber), με την οποία ο κάθε πάροχος μπορεί να προσφέρει στον τελικό πελάτη του ό,τι υπηρεσίες επιθυμεί.

Οι προαναφερόμενοι πάροχοι, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν λάβει τις οριστικές τους αποφάσεις για το αν θα αποδεχθούν την πρόταση της ΔΕΗ, ωστόσο, είναι πιθανό κάποιοι να μπουν στη διαδικασία της προτεινόμενης δοκιμής, άσχετα με το τι θα πράξουν στη συνέχεια.

Η ανάπτυξη του FTTH (δίκτυο οπτικών ινών) της ΔΕΗ έχει φτάσει σε 185.000 σπίτια και επιχειρήσεις σε 12 δήμους στην Αττική και στόχος είναι οι 500.000 έως το τέλος του 2024 και το 1,7 εκατ. το 2025.

Πρόσφατα η FiberGrid ανέθεσε σε 12 αναδόχους την κατασκευή δικτύου FTTH σε επιπλέον περιοχές στην Αττική και σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλο, Καλαμάτα, Λάρισα, Ιωάννινα, Κόρινθο, Τρίκαλα, Κοζάνη, Βέροια, και Μεγαλόπολη.

Συνολικά, ο στόχος του Ομίλου ΔΕΗ είναι να προσφέρει κάλυψη με οπτική ίνα σε 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα εντός της επόμενης πενταετίας και για το σκοπό αυτό έχει ανακοινώσει σχετικές επενδύσεις για την περίοδο 2024 – 2026 της τάξεως των 680 εκατ. ευρώ.

Η Fibergrid συστάθηκε το Δεκέμβριο του 2022 και βάσει του καταστατικού της σκοπός της είναι η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Πρόσφατα η ΔΕΗ προχώρησε σε απόσχιση κλάδου μεταφέροντας στην θυγατρική της για  τις τηλεπικοινωνίες το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, στη λογική του οργανωτικού διαχωρισμού των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, ώστε να δημιουργηθεί μια αυτόνομη επιχειρησιακή μονάδα, που θα ασχοληθεί αποκλειστικά με την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς η ΔΕΗ δεν θα μείνει στην παροχή των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στη χονδρική. Όπως σημειώνουν είτε θα κάνει το βήμα να μπει και στη λιανική, είτε θα συνεργαστεί (ή και εξαγοράσει) με έναν από τους παρόχους.

Να σημειωθεί επίσης ότι η ΔΕΗ έχει ανακοινώσει πρόσφατα την είσοδό της σε υποδομές Data Centers και τεχνητής νοημοσύνης, ενώ συμμετέχει στην επένδυση της δημιουργίας του East Med Corridor, υποθαλάσσιο καλώδιο σύνδεσης της Ευρώπης με την Ασία.