Πηγή Εικόνας: Photo by Mohammad Danish from Pexels

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Τέσσερα σχήματα του τομέα υποδομών, που είχαν δώσει από την αρχική φάση το παρών στην διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή σημαντικού αρδευτικού έργου στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω σύμβασης ΣΔΙΤ, προχωρούν στο στάδιο υποβολή δεσμευτικής οικονομικής προσφοράς. Με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, ΘΑΛΗΣ – ΑΒΑΞ – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ και ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – INTRAKAT θα διεκδικήσουν το έργο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ μέσω ΣΔΙΤ», εκτιμώμενης αξίας 98,5 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), καθώς ολοκληρώθηκε ήδη και το στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου. Η ΣΔΙΤ είναι 25ετής (2 χρόνια η κατασκευαστική περίοδος).

Η ακαθάριστη προς άρδευση έκταση ανέρχεται σε 150.000 περίπου στρεμμάτων, εκ των οποίων η καθαρή γεωργική γη εκτιμήθηκε αρχικώς σε 120.500 στρέμματα. Η προς αξιοποίηση έκταση υπάγεται στους Δήμους Σκύδρας και Πέλλας. Σύμφωνα με το σχέδιο αξιοποίησης, προβλέπεται η άρδευση με σύγχρονα κλειστά αρδευτικά δίκτυα και βελτίωση του δικτύου αποστράγγισης του βορειοδυτικού τμήματος της Πεδιάδας Θεσσαλονίκης, που αποτελεί το δυτικό τμήμα της πεδιάδας Γιαννιτσών, με ταυτόχρονη ενίσχυση και ποιοτική βελτίωση της οικολογικής παροχής της Περιφερειακής Τάφρου Θεσσαλονίκης. Τα προτεινόμενα εγγειοβελτιωτικά έργα ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, στο βορειοδυτικό τμήμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανατολικό όριο της περιμέτρου της προς άρδευση έκτασης βρίσκεται σε απόσταση 7,5 χλμ. δυτικά της πόλης των Γιαννιτσών, το δυτικό όριο 10,4 χλμ. ανατολικά της πόλης της Έδεσσας και 1,2 χλμ. ανατολικά της πόλης της Σκύδρας.

Το έργο αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του Αρδευτικού Δικτύου Αλμωπαίου. Επιγραμματικά το έργο περιλαμβάνει:

· Την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής – κατασκευαστικών μελετών του έργου.

· Την κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου (αγωγός μεταφοράς από φράγμα Αλμωπαίου, πρωτεύον, δευτερεύον και τριτεύον δίκτυο) και συνοδών έργων (δεξαμενές, αντλιοστάσια, ΗΛΜ συστήματα αυτοματισμών, τηλε-ελέγχων και τηλε-χειρισμών).

· Τη συντήρηση και τη λειτουργία του Αρδευτικού Δικτύου και των συνοδών έργων για 23 έτη.