Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Εως τις 18 Απριλίου θα διαρκέσει η δημόσια διαβούλευση για μια επένδυση εκτιμώμενου ύψους 46 εκατ. ευρώ που προωθεί στον Βόλο ο όμιλος Μυτιληναίου. Ειδικότερα, πρόκειται για το έργο «Επέκταση δυναμικότητας του βιομηχανικού συγκροτήματος ειδικών προηγμένων μεταλλικών κατασκευών στον Βόλο». Η εταιρεία αιτείται ένταξη του έργου στις διατάξεις του Ν.4864/2021 ως «Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας», καθώς και τη λήψη των κινήτρων της φορολογικής απαλλαγής (άρθρο 8 παρ. 2α του ν.4864/2021), της ταχείας αδειοδότησης (άρθρο 9 του ν.4864/2021) και των κινήτρων ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων (παρ. 3α, άρθρο 10 του ν.4864/2021). Το συνολικό ύψος της προτεινόμενης επένδυσης προϋπολογίζεται σε 46 εκατ. ευρώ και θα δημιουργήσει τουλάχιστον 250 νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας (ΕΜΕ). Ο επενδυτικός φάκελος της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» (εφεξής MYTILINEOS) κατατέθηκε στην εταιρεία ENTERPRISE GREECE με την υπ’ αριθ. 13500/22-12-2023 αίτηση.

Το επενδυτικό σχέδιο

Όπως αναφέρεται, το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέες κτιριακές υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό, τα οποία θα υλοποιηθούν στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Ν. Ιωνία Βόλου, όσο και σε νέες εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν σε νέο ιδιόκτητο γήπεδο της εταιρείας στην Α’ ΒΙ.ΠΕ Βόλου, με σκοπό την παραγωγή ειδικών μεταλλικών κατασκευών, προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει κυρίως συναρμολόγηση, συγκόλληση, ποιοτικό έλεγχο και μηχανουργική κατεργασία των ειδικών μεταλλικών διατάξεων και ως εκ τούτου θεωρείται φιλική προς το περιβάλλον με μηδαμινές εκροές αποβλήτων. Λαμβάνοντας υπόψιν τη σημαντική αύξηση στη ζήτηση των εν λόγω προϊόντων, η εταιρεία στοχεύει με την παρούσα επένδυση να διατηρήσει την ηγετική θέση της διπλασιάζοντας την υπάρχουσα κατασκευαστική δυναμικότητα και αυξάνοντας σημαντικότατα τις νέες θέσεις εργασίας. Η χρήση των πλέον καινοτόμων μεθόδων στην παραγωγική διαδικασία και η μοναδική τεχνογνωσία της εταιρείας, αναμένεται να αναδείξουν την Περιφέρεια Θεσσαλίας ως έναν από τους πλέον εξειδικευμένους βιομηχανικούς πόλους στην Ελλάδα και να βελτιώσουν σημαντικά την αναγνωρισιμότητά της στη βιομηχανία και την μεταποιητική δραστηριότητα διεθνώς.

Η υφιστάμενη εγκατάσταση

Το υφιστάμενο βιομηχανικό συγκρότημα της MYTILINEOS βρίσκεται επί της οδού Μυτιλήνης & Εθνικών Αγώνων 15 στη Νέα Ιωνία Βόλου και υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Μαγνησίας, στο Δήμο Βόλου (όπως διαμορφώθηκε κατ’ επιταγή του νόμου 3852/2010), στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας. Το εργοστάσιο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το λιμάνι του Βόλου και σε άμεση σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου καταλαμβάνουν έκταση 80.000 τ.μ. εκ των οποίων τα 25.000 τ.μ. είναι στεγασμένα. Παράλληλα αγοράστηκε γήπεδο εμβαδού 32 στρεμμάτων στην Α’ ΒΙ.ΠΕ Βόλου, σε απόσταση περίπου 4 χλμ. δυτικά του εργοστασίου, με σκοπό την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής.

Η υφιστάμενη εγκατάσταση βρίσκεται στη Ν. Ιωνία Βόλου, σε μικρή απόσταση βόρεια από το λιμάνι του Βόλου. Το νεοαποκτηθέν γήπεδο βρίσκεται στην Α’ ΒΙ.ΠΕ Βόλου.