Πηγή Εικόνας: Image by Jens P. Raak from Pixabay

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Προ των πυλών θεωρείται η προκήρυξη του διαγωνισμού, από το ΤΑΙΠΕΔ, για τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στη Φυλή, υπό την αίρεση της λήψης σχετικής απόφασης και από τον τοπικό Δήμο. Προ ημερών από το ΥΠΕΝ γνωστοποιήθηκε η προέγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στη θέση «Σπηλιές» Δήμου Φυλής Αττικής, σε ακίνητο 450 στρ. περίπου, στο πλαίσιο μετεγκατάστασης μεταφορικών επιχειρήσεων από την περιοχή του Ελαιώνα Αττικής. Στις χρήσεις συμπεριλαμβάνεται και η υλοποίηση ξενοδοχείου που θα αφορά στους οδηγούς.

Η δημιουργία του πάρκου θα γίνει μέσω σύμβασης παραχώρησης έως 35 έτη, αξίας 200 έως και 250 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων), ενώ το project μπορεί να κινητοποιήσει και ιδιωτικά κεφάλαια έως 1 δις ευρώ από την υλοποίησή του και την οικονομική δραστηριότητα που θα προκύψει. Στο πλαίσιο προσέλκυσης μεταφορικών εταιρειών και προκειμένου να δημιουργηθεί μια «βάση» εσόδων για τον επενδυτή, προβλέπεται και η παροχή οικονομικών κινήτρων συνολικού ύψους 21 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης προς τις εγκαταστημένες στην περιοχή του Ελαιώνα / Βοτανικού μεταφορικές επιχειρήσεις, για την μετεγκατάστασή τους στον νέο Πάρκο της Φυλής. Ο διαγωνισμός θα έχει τρία στάδια: α) εκδήλωση ενδιαφέροντος, β) ανταγωνιστικό διάλογο και γ) υποβολή οικονομικών προσφορών.

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός «πράσινου» επιχειρηματικού πάρκου στο ακίνητο της Φυλής, όπου ο επενδυτής εκτός από τον χώρο όπου θα εγκατασταθούν οι μεταφορικές επιχειρήσεις, για τον οποίο εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν περίπου 80 στρ., μπορεί να αναπτύξει χρήσεις μεταφορών, διαμετακόμισης, εμπορικές, μεικτές, καθώς και αποθήκες ύψους ως 23 μέτρα. Στόχος είναι ο ανάδοχος να αναδειχθεί εντός του καλοκαιριού, προκειμένου η μετεγκατάσταση να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2025, όπως επιβάλλουν τα ορόσημα του RRF.
Τα οφέλη 

Η απομάκρυνση των περίπου 400 μεταφορικών εταιρειών από τον Ελαιώνα θα ανακουφίσει σημαντικά τον αυτοκινητόδρομο του Κηφισού μειώνοντας την συμφόρηση και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι εταιρείες αυτές βγάζουν καθημερινά στους δρόμους 4.000 φορτηγά, που στην πλειονότητά τους μπαίνουν στον Κηφισό. Επίσης, αναμένεται εξυγίανση της περιοχής του Βοτανικού, με τη δημιουργία άλλων χρήσεων και επενδύσεων, που θα συντελέσουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχή, αλλά και αναβάθμιση του Δήμου Φυλής και της Δυτική Αττικής εν γένει, αλλά και σημαντικά άμεσα έσοδα για τον Δήμο Φυλής. Ο νέος οργανωμένος υποδοχέας στον Δήμο Φυλής θα είναι περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και λειτουργικά από τους πλέον σύγχρονους στην ΕΕ, με διασύνδεση με σιδηρόδρομο και Αττική Οδό και δυνατότητα μείωσης του οδικού φορτίου στον άξονα Πάτρας-Αθήνας-Θεσσαλονίκης.

Το εν λόγω ακίνητο είναι προνομιούχο από άποψη εγγύτητας στον αστικό ιστό (της Αθήνας και του Πειραιά) καθώς επίσης και με βασικά δίκτυα (σιδηροδρομικό δίκτυο, κόμβο ΕΟ Αθηνών-Λαμίας και Αθηνών-Κορίνθου με Αττική Οδό, Λιμένας Πειραιά, Λιμένας Ελευσίνας, Λιμένας Λαυρίου), καθώς επίσης και το Θριάσιο ΕΚ. Επίσης, η ευρύτερη περιοχή διαθέτει εν γένει σημαντικές εκτάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για δραστηριότητες logistics και βρίσκονται επί του μεγαλύτερου χερσαίου συγκοινωνιακού κόμβου της Αττικής, αφού από τον κόμβο Αττικής Οδού και Περιφερειακής Αιγάλεω διέρχεται και ο Σιδηροδρομικός Άξονας από Πελοπόννησο και ΣΣ Θριασίου προς Β. Ελλάδα και Ειδομένη-Προμαχώνα, όπως και η παρακαμπτήριος προς ΕΛΠΕ και Ικόνιο PCT-Cosco. Προϋπόθεση, βέβαια, είναι να δομηθούν σε οργανωμένους Υποδοχείς.

Στα οφέλη από την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνονται ο εκσυγχρονισμός των Εθνικών Logistics, με σημαντικά οφέλη για την Εθνική Οικονομία (σε βάθος χρόνου μείωση των τιμών καταναλωτή και ενίσχυση της ελκυστικότητας της χώρας σε ξένες επενδύσεις). Ο νέος οργανωμένος υποδοχέας στον Δήμο Φυλής θα είναι περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και λειτουργικά από τους πλέον σύγχρονους στην ΕΕ, με διασύνδεση με σιδηρόδρομο και Αττική Οδό και δυνατότητα μείωσης του οδικού φορτίου στον άξονα Πάτρας-Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Επίσης, αναμένεται εξυγίανση της περιοχής του Βοτανικού, με τη δημιουργία άλλων χρήσεων και επενδύσεων, που θα συντελέσουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχή, αλλά και αναβάθμιση του Δήμου Φυλής και της Δυτική Αττικής εν γένει, αλλά και σημαντικά άμεσα έσοδα για τον Δήμο.