Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Την αναπροσαρμογή / μερική μεταβολή του φυσικού αντικειμένου του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –ΤΟΞΟΤΕΣ» και ειδικότερα την εξαίρεση των εργασιών υποδομής, επιδομής και σταθμών/στάσεων του τμήματος «Νέα Καρβάλη – Τοξότες» του έργου, σε μήκος 37 χλμ., αποφάσισε το Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ μόλις προ ολίγων ημερών. Επί της ουσίας πρόκειται για την αποκοπή του κομματιού αυτού από το μεγάλο τμήμα των 206 χλμ., ύψους 1,7 δις ευρώ στο σύνολο του, που βγήκε εκτός αντικειμένου ώστε να προχωρήσει μάλλον αμεσότερα, καθώς κατά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι σχεδόν «κλεισμένη» η χρηματοδότηση. Σύμφωνα με την ΕΡΓΟΣΕ, το οικονομικό αντικείμενο των εν λόγω εργασιών εκτιμάται σε 176 εκατ. ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), όπως έχει προεκτιμηθεί με τιμές 2021. Οι εργασίες ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών του τμήματος παραμένουν στο φυσικό αντικείμενο του εν εξελίξει διαγωνισμού. Πάντως, από το υπουργείο έχει γίνει λόγος για χρηματοδότηση από τα προγράμματα CEF ύψους 212 εκατ. ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ αποφάσισε την άμεση προώθηση των διαδικασιών για την ένταξη του συνόλου των ως άνω εργασιών υποδομής, επιδομής και σταθμών/στάσεων του τμήματος «Νέα Καρβάλη – Τοξότες» στο φυσικό αντικείμενο μιας νέας αυτοτελούς σύμβασης, τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης με ανοικτό διαγωνισμό. Τα έργα αυτά στο βόρειο μέτωπο της χώρας θεωρούνται κομβικά ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει σημαντικό μεταφορικό / εμπορευματικό κόμβο να μετατραπεί σε περιφερειακό «παίκτη» logistics στα Βαλκάνια.

Υπενθυμίζεται ότι επρόκειτο για ένα από τα 6 έργα που θα προχωρούσαν μέσω ανταγωνιστικού διαλόγου για να συνδέσουν βασικούς λιμένες της χώρας (Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Λαύριο, Ραφήνα, Πάτρα, Αλεξανδρούπολης) με το κεντρικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Το έργο αφορούσε, στο σύνολό του, την κατασκευή μονής σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Τοξότες συνολικού μήκους 206 χιλιομέτρων, που είναι σε εξέλιξη, προϋπολογισμού 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έχει επιλεγεί η διαδικασία δημοπράτησης με ανταγωνιστικό διάλογο και ταυτόχρονα έγινε προσπάθεια εξασφάλισης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση που όμως δεν επιτεύχθηκε.