Πηγή Εικόνας: OTE Estate

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Περαιτέρω βελτίωση των μεγεθών του ΟΤΕ αναμένει και φέτος η διοίκηση του Ομίλου με βάση την τρέχουσα δυναμική της αγοράς.

Όπως επισημάνθηκε με αφορμή τη δημοσιοποίηση των κερδοφόρων αποτελεσμάτων του 2023 «η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη, που οδηγεί στη ζήτηση για τις υπηρεσίες λιανικής, οι πρωτοβουλίες ενίσχυσης του ARPU (μέσο έσοδο ανά συνδρομητή) και η εξοικονόμηση κόστους θα συνεχίσουν να δημιουργούν θετική δυναμική. Παρά τις αναμενόμενες προκλήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, ειδικά στις παραδοσιακές υπηρεσίες φωνής και σε ορισμένες κατηγορίες εξόδων».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, μιλώντας χθες στους αναλυτές υπογράμμισε ότι ο Όμιλος έχοντας ξεκάθαρη στρατηγική απέναντι στον πελάτη έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα από το 2010 και μετά με τις απανωτές κρίσεις, ότι είναι σε θέση να διατηρήσει την ηγετική του θέση και να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αλλαγή στην αγορά και στις συνθήκες του ανταγωνισμού.

Αφορμή για τις παραπάνω δηλώσεις ήταν ερώτηση σχετικά με την πιθανή πώληση της Nova. Ο κ. Τσαμάζ αφού είπε ότι δεν επιθυμεί να σχολιάσει φήμες πρόσθεσε πως ο ΟΤΕ «έχει πετύχει πολύ καλές επιδόσεις σε οποιεσδήποτε συνθήκες έχει κληθεί να αντιμετωπίσει», θυμίζοντας και την ένταση του ανταγωνισμού (με πόλεμο τιμών) στις αρχές του 2023.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετική με την θυγατρική στη Ρουμανία Telekom Romania Mobile (TKRM) είπε ότι οι συζητήσεις για την πώληση του 100% συνεχίζονται κάτι που εφόσον συμβεί εν τέλει θα βελτιώσεις τις ταμειακές ροές του Ομίλου.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΤΕ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Όμιλο Quantum Projects, που ελέγχεται από τον Adrian Tomșa ιδιοκτήτη του μεγάλου ομίλου μέσων ενημέρωσης Clever Media στη Ρουμανία. Τα δύο μέρη έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας, προς διευκόλυνση της διαδικασίας και έχουν υποβάλει αίτηση έγκρισης της αγοραπωλησίας στις αρμόδιες αρχές της Ρουμανίας.

Να σημειωθεί ότι το 2023 τα έσοδα της TKRM μειώθηκαν 6,4% στα 286,9 εκατ. και τα προσαρμοσμένα EBITDA 55,3% στα 17 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με την κρίσιμη για τη χώρα επέκταση του δικτύου οπτικών ινών μέχρι τα σπίτια και τις επιχειρήσεις (FTTH) και τη διείσδυση της υπηρεσίας η διοίκηση του ΟΤΕ ανέφερε ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2023 υπήρξε ρεκόρ νέων συνδρομητών και μάλιστα χωρίς επιδοτήσεις. Ωστόσο, συνολικά η αγορά αναμένει να τεθεί σε ισχύ το νέο κουπόνι ενίσχυσης της ζήτησης και η επιδότηση της καλωδίωσης προκειμένου να αυξηθεί η ζήτηση για το FTTH.

Το 2023 ο ΟΤΕ κατασκεύασε 420 χιλ. νέες γραμμές FTTH με αποτέλεσμα στο τέλος του προηγούμενου έτους 1,331 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στο νέο αυτό δίκτυο, με στόχο φέτος να φτάσει περίπου τα 1,8 εκατ.

Αυτό περιλαμβάνει και τις επενδύσεις σε «Yποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband» που θα φέρει υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως και 1Gbps σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας.

Ο ΟΤΕ παραμένει ο μεγαλύτερος πάροχος δικτύου οπτικών ινών στην Ελλάδα, έχοντας εγκαταστήσει πάνω από το 80% των γραμμών FTTH της χώρας.

Στο 4ο τρίμηνο του 2023 ο ΟΤΕ είχε 35 χιλιάδες νέες συνδέσεις FTTH, με τη συνολική πελατειακή βάση να αυξάνεται σε 251 χιλιάδες. Η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (ποσοστό πελατών επί των διαθέσιμων γραμμών OTE) ανήλθε σε 19,5%, από 15,8% ένα χρόνο πριν.

Σύμφωνα επίσης με τη διοίκηση του ΟΤΕ, ο Όμιλος θα συνεχίσει την επενδυτική του στρατηγική, με ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές FTTH, το δίκτυο 5G και την ψηφιοποίηση όλων των σημείων επαφής με τους πελάτες, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει  να επεκτείνεται σε νέες αγορές που σχετίζονται με την τεχνολογία.

Επιπλέον, θα συνεχίσει να επικεντρώνεται σε πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους, ιδίως όσον αφορά στο κόστος προσωπικού, προκειμένου να αντισταθμίσει εν μέρει τις επιπτώσεις του υψηλότερου ενεργειακού κόστους. Ο ΟΤΕ έχει συνάψει συμφωνίες για μεγάλο κομμάτι των ενεργειακών του αναγκών για το 2024, διασφαλίζοντας το μελλοντικό κόστος, αν και σε υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με το προηγούμενο συμβόλαιό του. Για το έτος 2024, ο ΟΤΕ αναμένει περαιτέρω αύξηση των λειτουργικών κερδών, αν και με βραδύτερο ρυθμό από τα έσοδα.

Το 2024, η διοίκηση του ΟΤΕ εκτιμά πως οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε περίπου 470 εκατ. αντανακλώντας υψηλότερες πληρωμές φόρου εισοδήματος σε σχέση με το 2023, που επηρεάστηκε θετικά από μία πίστωση φόρου. Οι επενδύσεις Ομίλου για το 2024 αναμένεται να διαμορφωθούν μεταξύ 610 εκατ. και  620 εκατ., καθώς η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη των υποδομών FTTH.

Σχετικά με τα αποτελέσματα ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΟΤΕ το 2023 διαμορφώθηκε σε 3.468,9 εκατ., αυξημένος οριακά (0,4%) έναντι της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, το προσαρμοσμένο EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) σε 1.342,5 εκατ. μειωμένο 0,4%, τα κέρδη προ φόρων σε 699,5 εκατ. αυξημένα 26,1% και τα κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους 531,7 εκατ. ενισχυμένα κατά 36,8%.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία πέρυσι ήταν 621,4 εκατ. ευρώ (μειωμένες 2,6%). Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2023 διαμορφώθηκε σε 634,8 εκατ., μειωμένος 12,6% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο 2022. Αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL). Η επόμενη αποπληρωμή ομολόγου για τον Όμιλο τοποθετείται τον Σεπτέμβριο του 2026 (Ομόλογο 500 εκατ., 0,875%).

Ο ΟΤΕ θα διανείμει περίπου το 95% των ελεύθερων ταμειακών ροών, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά 85% για το 2023 και το 84% για το 2022. Η συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2024 θα ανέλθει σε περίπου 450 εκατ. και θα επιμεριστεί σε προτεινόμενο μέρισμα αξίας 297 εκατ. και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους 153 εκατ. περίπου.

To προτεινόμενο μέρισμα, που αντιστοιχεί σε 0,71 ευρώ ανά μετοχή, είναι αυξημένο κατά 23% σε σχέση με το 2023 και θα καταβληθεί στις 10 Ιουλίου 2024, κατόπιν έγκρισής του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 28 Ιουνίου 2024.