Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Με πόρους 24,4 εκατ. ευρώ που θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης (επί συνολικού προϋπολογισμού 46 εκατ. ευρώ, με ΦΠΑ) θα προχωρήσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΣΕ. Η δράση αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) με την ανάπτυξη των ακόλουθων συστημάτων και υπηρεσιών: α) συστήματα διαχείρισης εισιτηρίων και τηλεματικής, β) υποδομή για έξυπνους σταθμούς, γ) υπηρεσίες πελατειακής εμπειρίας, δ) διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων σε τρένα και σταθμούς και ε) σύστημα τηλεματικής οχημάτων.
Αντικείμενο του έργου

 

Ειδικότερα, αντικείμενο του έργου είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΣΕ, ώστε να λειτουργεί ως σύγχρονος φορέας με ψηφιακές υποδομές σύμφωνα με τη «Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025» και σε εναρμόνιση με την προτεραιότητα της Ε.Ε. για τη δημιουργία σύγχρονων ανταγωνιστικών σιδηροδρομικών δικτύων.

Το έργο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών, τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας και οργάνωσης του ΟΣΕ, την εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και την προσφορά βελτιωμένων υπηρεσιών στο επιβατικό κοινό, που μετακινείται σιδηροδρομικά, μέσω της εισαγωγής καινοτομιών και συστημάτων νέας τεχνολογίας και της χρήσης σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναπτυχθούν και θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία συστήματα και υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς:

1. Συστήματα διαχείρισης εισιτηρίων και τηλεματικής.

2. Υποδομή για έξυπνους σταθμούς (Σύστημα επιτήρησης υποδομών, Πινακίδες Πληροφόρησης, Wifi υποδομές σε κινητήριο τροχαίο υλικό, σε βαγόνια και σταθμούς). • Ασύρματο δίκτυο τεχνολογίας WiFi • Σύστημα βιντεοεπιτήρησης υποδομών (αποβάθρες σταθμών, συρμοί) με δυνατότητα καταμέτρησης επιβατών. • Πινακίδες Πληροφόρησης των στάσεων σε βαγόνια και Σταθμούς

3. Υπηρεσίες αξιολόγησης της ικανοποίησης του επιβατικού κοινού από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τα οφέλη

Οπως εκτιμάται, η υλοποίηση του συνόλου του έργου θα προσδώσει σημαντικά οφέλη, τόσο στον ΟΣΕ όσο και στο επιβατικό κοινό επιφέροντας:

·       Ολοκληρωμένη πληροφόρηση του επιβατικού κοινού στους επιβατικούς σταθμούς, αλλά και εντός των τρένων.

·       Καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών μέσω της χρήσης καρτών και αγοράς εισιτηρίων μέσω κινητού τηλεφώνου.

·       Βελτίωση της εκτέλεσης των δρομολογίων και ταχύτερη επιβίβαση των επιβατών.

·       Μείωση των λειτουργικών εξόδων του ΟΣΕ.

·       Μείωση την εισιτήριο διαφυγής και αύξησης των εσόδων του ΟΣΕ.