βιομηχανία, εργοστάσιο, βιομηχανικές εγκαταστάσεις
βιομηχανία, εργοστάσιο, βιομηχανικές εγκαταστάσεις
Πηγή Εικόνας: Pixabay - Michae lGaida

Στο «κόκκινο» η βιομηχανική παραγωγή τον Δεκέμβριο του 2023 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τα οποία προκαλούν ρίγη ανησυχίας  στα στελέχη του κλάδου. Ειδικότερα ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 7,2% έναντι αύξησης 16,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021 .

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2023, παρουσίασε μείωση 6,3% Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2023 – Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2022 – Δεκεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 4,1%, έναντι αύξησης 33,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως η πτώση της παραγωγής οπτάνθρακα, προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής προϊόντων καπνού, κατασκευής ειδών ένδυσης, χαρτοποιίας και κατασκευής χάρτινων προϊόντων.

Αντίθετα αύξηση κατά 15,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.

Η αύξηση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Δεκεμβρίου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Δεκεμβρίου 2022.

Η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 5,5% τον μήνα Δεκέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας.

Μείωση κατά 5,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, χαρτοποιίας και κατασκευής χάρτινων προϊόντων.  Αύξηση κατά 7,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

Νίκος Θεοδωρόπουλος