Συμφωνία συνεργασίας σε θέματα έρευνας, καινοτομίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης υπέγραψαν, σήμερα, στην Κοζάνη ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής Θόδωρος Θεοδουλίδης και ο Κάρτλος Εντιλασβίλι (Kartlos Edilashvili), διευθύνων σύμβουλος της Intracom Telecom.

Πιο συγκεκριμένα, το πλαίσιο συνεργασίας περιλαμβάνει:

– τη δημιουργία, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για το προσωπικό της Intracom Telecom,

– διαλέξεις από το προσωπικό της Intracom Telecom στους φοιτητές του ΠΔΜ καθώς κι από τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου προς τους εργαζόμενους της εταιρείας,

– πρακτική άσκηση καθώς και τη διεξαγωγή έρευνας (πτυχιακές, μεταπτυχιακές εργασίες) από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου σε επιστημονικά πεδία που άπτονται του ενδιαφέροντος της Intracom Telecom καθώς και τη συνεργασία στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών σε τεχνολογικούς τομείς αιχμής,

– την προώθηση, σε θέσεις εργασίας στην Intracom Telecom, αποφοίτων του ιδρύματος,

– την από κοινού συμμετοχή εργαστηρίων του ΠΔΜ και της Intracom Telecom σε ερευνητικά προγράμματα και τομείς κοινού επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης ανέφερε ότι: «με την υπογραφή του σημερινού μνημονίου, αναπτύσσουμε ένα ευρύ πλέγμα συνεργασιών που αποσκοπούν στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων μας, διευρύνουμε την ερευνητική συνεργασία και με τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στο προσωπικό Intracom Telecom, αναμένουμε μετρήσιμα και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη της περιοχής μας».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Κάρτλος Εντιλασβίλι δήλωσε: «Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας επισφραγίζει τη διαρκή υποστήριξη της εταιρείας μας προς την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη δέσμευσή μας για την προώθηση της καινοτομίας στην Ελλάδα».

Παρόντες στην υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας ήταν ο αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, καθηγητής Στέργιος Μαρόπουλος, η αντιπρύτανης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων, αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαλαματή Λούτα, ενώ από την πλευρά της INTRACOM Telecom παρέστησαν οι: Ρένια Κρεμαλή, Group HR Director, Αλέξανδρος Ταρνάρης, Marketing & Communications Director και Γεράσιμος Καλπογιαννάκης, Business Development Director.