Της Τέτης Ηγουμενίδη

Χωρίς σημαντικές μεταβολές καταγράφονται τα μερίδια αγοράς των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, ΟΤΕ, Vodafone, Nova (και πρώην Wind) τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), στο πλαίσιο της Επισκόπησης της αγοράςΗλεκτρονικών Επικοινωνιών για το 2022 (πιο πρόσφατα ετήσια τελικά στοιχεία), ο ΟΤΕ συνεχίζει να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε όλες τις υπηρεσίες με βάση τα έσοδα σε μια 6ετή περίοδο (2017 – 2022), ωστόσο, καθώς δεν έχει μεσολαβήσει κάτι θεαματικό, εκτιμάται ότι η ίδια εικόνα συνεχίζεται και το 2023.

Στις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου σε σταθερή θέση ειδικότερα, το μερίδιο του ΟΤΕ το 2002 ήταν 62%, ίδιο με αυτό του 2018. Τα έτη 2019 – 2021 ήταν στο 63% και το 2017 61%.

Η Vodafone το εξεταζόμενο έτος έχει μεγαλύτερο μερίδιο 15% – 20% από τις άλλες δύο εταιρίες (Wind 10% – 15% και Nova 5% – 10%) όμως αν προστεθούν τα μερίδια των Wind και Nova (οι δύο εταιρίες έχουν συγχωνευτεί όπως είναι γνωστό) σχηματίζουν ένα μερίδιο 15% με 25%.

Το μέσο μηνιαίο έσοδο από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και διαδικτύου σε σταθερή θέση διαμορφώθηκε σε 24,1 ευρώ το 2022 έναντι 24,6 ευρώ το 2021, ενώ µόνο από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας σε σταθερή θέση το αντίστοιχο έσοδο ήταν 15,2 ευρώ (έναντι 16,2 ευρώ το 2021). Σύμφωνα με τους αναλυτές αυτό αντικατοπτρίζει τη πτωτική πορεία των τιμών στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Υπενθυμίζεται ότι η δείκτης τιμών καταναλωτή στις τηλεπικοινωνίες είναι από τους λίγους με αρνητικό πρόσημο.

Στην κινητή τηλεφωνία με βάση επίσης τα έσοδα το μερίδιο του ΟΤΕ καταγράφεται από την ΕΕΤΤ 45% – 55%, της Vodafone 25% – 35% και της Wind 15% – 25%. Στην περίπτωση της κινητής η Επιτροπή αναφέρει τα ποσοστά από το 2013 έως το 2022 και σύμφωνα με αυτά δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση!

Το µέσο έσοδο ανά GB το 2022 για τους εταιρικούς χρήστες ήταν 1,7 ευρώ έναντι 3,2 ευρώ ένα χρόνο πριν, ενώ για τους οικιακούς χρήστες στα 0,7 ευρώ από 1,3 ευρώ και για τους χρήστες καρτοκινητής στα 0,4 ευρώ έναντι 0,5 ευρώ.

Ενδιαφέρον έχει και η πορεία της σταθερής σε σχέση με την κινητή τηλεφωνία.

Οι συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας µειώθηκαν οριακά 0,7%, σε 4,9 εκατ. το 2022, ενώ και οι ενεργές συνδροµές/συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας παρουσίασαν πτώση 1,2%, διαμορφούμενες σε 11,4 εκατ.

Τα έσοδα λιανικής από την κινητή αυξήθηκαν 4% σε σχέση µε το 2021 (1,7 δισ. ευρώ), ενώ τα έσοδα λιανικής των σταθερών υπηρεσιών µειώθηκαν 3%  (1,4 δισ. ευρώ). Ο όγκος των κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο µειώθηκε 14,9%, (11,2 δισ. λεπτά). Αντίθετα, ο όγκος των βασικών τύπων κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν από κινητά, παρουσίασε αύξηση 6,4% συγκριτικά µε το 2021 (άνοδος κατά 1,1 δισ. λεπτά των κλήσεων προς κινητά άλλου δικτύου) και αντιστοιχεί στο 75% του όγκου αυτών των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν συνολικά, από κινητά και σταθερά.