Μια μικρή μερίδα καταναλωτών ανακάλυψε τα δικαιώματά της  έναντι των προμηθευτών ενέργειας  προκαλώντας  μικρή αναστάτωση στις διευθύνσεις marketing.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης καλύπτει και τους καταναλωτές που υπογράφουν μία σύμβαση με έναν προμηθευτή ενέργειας για την ένταξή τους σε ένα πρόγραμμα.

Πρόκειται για ένα κατοχυρωμένο δικαίωμα από τον Αστικό Κώδικα  όπως και με τη νομοθεσία για την προστασία του Καταναλωτή. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του με απλό και κατανοητό  περιεχόμενο της διάταξης.

Πότε  φτάνει  στους 12 μήνες  υπαναχώρησης

Επιπλέον αποσαφηνίζει ότι στην περίπτωση που ο πωλητής στην συγκεκριμένη περίπτωση ο προμηθευτής ενέργειας δεν ενημερώνει τον καταναλωτή για το δικαίωμα  υπαναχώρησης ο χρόνος ανάκλησης της σύμβασης από τον  καταναλωτή ορίζεται στους 12 μήνες.

Συγκεκριμένα ο καταναλωτής σε αναζήτηση στο google με τις λέξεις Δικαίωμα υπαναχώρησης govgr θα εισέλθει άμεσα  στην περιγραφή του δικαιώματος.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι:

«Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση από απόσταση ή εκτός εμπορικού καταστήματος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Αν ο  πωλητής  δεν ενημερώσει για το δικαίωμα υπαναχώρησης, η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 12 μήνες μετά το τέλος της αρχικής προθεσμίας υπαναχώρησης.»

Είναι γνωστό στους εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που αναζητούν το πιο φθηνό τιμολόγιο ρεύματος της αγοράς ότι η πλειονότητα των προμηθευτών  ενέργειας δεν δίνει έντυπο υπαναχώρησης με αποτέλεσμα  το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να φτάσει τους 12 μήνες.

Η νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών έχει ορίσει τις 14  ημέρες ως κανόνα χωρίς να  προκύπτει καμία επιβάρυνση για τον καταναλωτή.

Παράδειγμα ο καταναλωτής που επιλέγει ένα πρόγραμμα προμηθευτή μετά τις 20 μήνα και στις πρώτες ημέρες του επόμενου μήνα ανακοινώνονται  τα νέα  τιμολόγια  τα οποία είναι πιο ανταγωνιστικά μπορεί να το επιλέξει  με το δικαίωμα της υπαναχώρησης σε διάστημα 14 ημερών.

Οι προμηθευτές αρχικά  το αρνήθηκαν 

Οι προμηθευτές που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν το «Δικαίωμα Υπαναχώρησης» δεν παρέδωσαν αμέσως τα «όπλα». Αρχικά αρνήθηκαν να αποδεχθούν το αίτημα σε βαθμό που η απάντηση ξάφνιασε  τον ενδιαφερόμενο  καταναλωτή αφού στο email του ήρθε η απάντηση «ΔΕΝ ΔΥΝΑΣΘΑΙ». Όμως  ο καταναλωτής δεν  το έβαλε  «κάτω» και έστειλε στον πάροχο το URL του govgr με το δικαίωμα υπαναχώρησης και  η υπόθεση  έκλεισε  υπερ του καταναλωτή.

Εξαιρέσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης κάποια προϊόντα.

Από το δικαίωμα υπαναχώρησης εξαιρούνται, μεταξύ άλλων:

– τα προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή, τα προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα,

– τα προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, εφόσον είναι σφραγισμένα και έχουν αποσφραγιστει μετά την παράδοση, τα προϊόντα τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία, η προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα της υπαναχώρησης,η προμήθεια τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών που προορίζονται για τρέχουσα κατανάλωση στο πλαίσιο του νοικοκυριού και τα οποία παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συχνή και τακτική βάση στην κατοικία ή τον χώρο εργασίας του καταναλωτή,

– οι σφραγισμένες ηχητικές εγγραφές, οι σφραγισμένες εγγραφές βίντεο και το σφραγισμένο λογισμικό για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση, οι εφημερίδες και τα περιοδικά, εκτός κι αν υπάρχει συνδρομητική σύμβαση για την προμήθειά τους.

Νίκος Θεοδωρόπουλος