Το καλάθι του νοικοκυριού διαφήμισε η Επιτροπή Ανταγωνισμού με τη δημοσιοποίηση στοιχείων κα της χαρτογράφησης των συνθηκών ανταγωνισμού στο αγελαδινό γιαούρτι χωρίς γεύσεις ενώ δεν διαπιστώσαμε τον ουσιαστικό ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την συγκεκριμένη αγορά με βάση τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών.

Αντίθετα τα στοιχεία κατατάσσουν την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε ακόμη  μια εταιρεία ερευνών του λιανεμπορίου αφού δεν προσδιορίζει τον υγιή ανταγωνισμό.

Ειδικότερα για το «καλάθι του νοικοκυριού» σημειώνει ότι  τιμές των προϊόντων εκτός του «καλαθιού» αυξήθηκαν, αλλά εντός  οι τιμές των προϊόντων παρουσίασαν αξιοσημείωτη σταθερότητα.

Σε γενικές γραμμές τα ΣΜ κρατούν σταθερές τις τιμές των προϊόντων στο καλάθι , ειδικά αυτών της ιδιωτικής ετικέτας.

Ειδικότερα, κατά την 1η εβδομάδα εφαρμογής του καλαθιού, η μέση τιμή για τα προϊόντα εντός καλαθιού διαμορφώθηκε στα 2,19 €/Kg, ενώ η αντίστοιχη τιμή για τα προϊόντα εκτός καλαθιού ήταν 3,29 €/K g.

Η διαφορά αυτή αυξήθηκε κατά 15 λεπτά έως το τέλος των παρατηρήσεων την 52η εβδομάδα. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι το 81% των πωλήσεων προϊόντων εντός  του καλαθιού  σε όγκο προέρχεται από προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία εμφανίζουν σταθερά χαμηλότερη τιμή από τα επώνυμα προϊόντα, αν και στο σύνολο των πωλήσεων το ποσοστό των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας παρέμεινε σχετικά μικρότερο.

Έτσι το καλάθι του νοικοκυριού έδωσε χαμηλότερες τιμές για τα προϊόντα  ιδιωτικής ετικέτας δίνοντας διέξοδο στα νοικοκυριά που δεν ήθελαν να διακόψουν  την αγορά του προϊόντος λόγω της αύξησης των επώνυμων προσόντων.

Ως προς τις προτιμήσεις των καταναλωτών, παρατηρήθηκε μικρή μετατόπιση ως προς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κατά την περίοδο αναφοράς. Την 1η εβδομάδα των παρατηρήσεων οι πωλήσεις (σε όγκο) προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αντιστοιχούσαν στο 36,3%, ενώ την 52η εβδομάδα των παρατηρήσεων το ποσοστό αυξήθηκε σε 41,9%. Ειδικά, το ποσοστό πωλήσεων (σε όγκο) των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που πωλήθηκε από τα Σούπερ Μάρκετ και συμμετείχαν στο ΚΝ κυμάνθηκε από 3,2%-4,5%.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ως εταιρεία ερευνών δεν διαφύλαξε τα μερίδια αγοράς όπως κάνουν οι αντίστοιχες εταιρείες της κατηγορίας.

Η αγορά στο αγελαδινό γιαούρτι όπως  την είδε  η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ως προς το μέγεθος αγοράς, το σύνολο των πωλήσεων γιαουρτιού από τα ΣΜ κατά την Περίοδο Αναφοράς ανέρχεται σε 133,4 εκατ. ευρώ  με μέση σταθμισμένη τιμή 3,02€ /kg.

Στο σύνολο των πωλήσεων το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς (σε αξία) κατέχει το ΣΜ «Σκλαβενίτης» (30-40%) και ακολουθούν τα ΣΜ «ΑΒ- Βασιλόπουλος» και «Lidl» (10-20%). Μερίδιο αγοράς μεταξύ 5% και 10% κατέχουν τα ΣΜ «My Market» και «Γαλαξίας», ενώ τα λοιπά ΣΜ κατέχουν μερίδιο αγοράς μεταξύ 0-5%.

Με βάση την αξία πωλήσεων στα επώνυμα γιαούρτια το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις πωλήσεις κατέχει το ΣΜ «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» (30%-40%), και ακολουθεί το ΣΜ «ΑΒ-Βασιλόπουλος» (15%-20%).

Με βάση την αξία πωλήσεων στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις πωλήσεις κατέχει το ΣΜ «LIDL» (40%-50%), και ακολουθούν τα ΣΜ «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» (20%-30%),«ΑΒ- Βασιλόπουλος» (10%-15%) και «My Market» (5%-10%).

Την περίοδο 15/11/2022-31/1/2023 για την οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τη λειτουργία του «καλαθιού»  δεν παρατηρείται σημαντική μεταβολή στα μερίδια αγοράς των ΣΜ.

Ο αριθμός των προμηθευτών γιαουρτιού ανέρχεται σε 71.

Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις πωλήσεις (βάσει αξίας), ανεξαρτήτως αν πρόκειται για επώνυμα ή ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα, κατέχει η εταιρεία «ΚΡΙ ΚΡΙ» και ακολουθεί η «ΦΑΓΕ» και τα «ΕΛΛ. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ».

Μικρό μερίδιο αγοράς, μεταξύ 0-5%, κατέχουν οι εταιρείες «FRIESLANDCAMPINA», «NUMIL», «ΚΟΥΚΑΚΗ», «ΜΕΒΓΑΛ», «Naabtaler», «EVROFARMA», «ΣΕΡΓΑΛ» και «ΣΤΑΜΟΥ» μεταξύ άλλων.

Ως προς την εξέλιξη των τιμών, κατά την περίοδο εφαρμογής του καλαθιού του νοικοκυριού , η μέση σταθμισμένη τιμή των προϊόντων εντός καλαθιού παρέμεινε σχεδόν σταθερή ενώ η τιμή των προϊόντων εκτός καλαθιού αυξήθηκε κατά 17 λεπτά .

 

Νίκος Θεοδωρόπουλος