Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Mε τη διάθεση νέων ομολόγων συνολικού ύψους 1,73 δισ. ευρώ η μητρική εταιρία της Nova, United Group, προχωρά σε αναχρηματοδότηση του δανεισμού της.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (9μήνου 2023) ο συνολικός καθαρός δανεισμός της United Group ήταν 4 δις., μειωμένος σε σχέση με το τέλος του 2022 που ήταν 5 δις., καθώς μεσολάβησε η πώληση των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, TowerCo.

Όπως σημειώνεται από τη διοίκηση της εταιρίας, η νέα χρηματοδότηση θα διατεθεί για την αποπληρωμή των υφιστάμενων ομολόγων υψηλής εξασφάλισης με λήξη το 2026 και το 2029, των υφιστάμενων PIK ομολόγων εθελουσίας αποπληρωμής με λήξη το 2025 και το 2026 και του εκταμιευμένου υπολοίπου της ανακυκλούμενης πίστωσης, επεκτείνοντας έτσι την ωρίμανση των αναχρηματοδοτημένων  ομολόγων του 2026, μειώνοντας το επιτόκιο των αναχρηματοδοτημένων ομολόγων του 2029 και ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή δομή της.

Η Nova συνεισφέρει το 30% των ενοποιημένων εσόδων της United Group και το 27% των ενοποιημένων προσαρμοσμένων EBITDAal. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εταιρία του ομίλου με επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2 δις. ευρώ (2022 – 2027) για την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών (FTTH) και του 5G στην κινητή.

Η διοίκηση της United ανακοίνωσε ότι η νέα έκδοση είχε σημαντική υπερκάλυψη λόγω της αυξημένης ζήτησης από την επενδυτική κοινότητα.

Στην εξέλιξη αυτή, όπως υπογράμμισε, συνετέλεσαν η αύξηση των εσόδων και του προσαρμοσμένου EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων), 32% και 28% αντίστοιχα, την περίοδο 2015 – 2022 και η επέκταση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της United είναι Β2 (σταθερή) και Β (θετική) από τις Moody’s και S&P, αντίστοιχα.