ΥΠΕΝ κτίριο Μεσογείων
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ
ΥΠΕΝ κτίριο Μεσογείων
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε  νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατατέθηκε τροπολογία του ΥΠΕΝ για  τις οφειλές ηλεκτρικής ενέργειας στις πληγείσες περιοχές από τις πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου. Συμπεριλήφθηκε η «προστασία» των αγροτών με το άρθρο 2 που περιγράφει την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι,  για τα έτη 2024 και 2025 αναστέλλεται η είσπραξη απλήρωτων  οφειλών των πληγέντων από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή αγροτικής χρήσης που αφορούν καταναλωτές μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2023 . Από την 1η 1.2026 οι οφειλές της παραγράφου 1 δύναται να υπαχθούν οι ρυθμίσεις έως  την 31.1.2030 με μηδενικό επιτόκιο για τους πληγέντες της παραγράφου 1 . Το Δημόσιο καλύπτει στο ακέραιο το σύνολο της έντοκης επιβάρυνσης με ισόποση επιχορήγηση του παρόχου.

Οι δικαιούχοι της ρύθμισης είναι αγρότες που κατά 4η 9 .2023 είχαν παροχή αγροτικής χρήσης ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης οργανισμοί άρδευσης  και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκλειστικά για παροχές για σκοπούς άρδευσης και περιοχών που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023.

Με κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων , εξειδικεύονται το πεδίο εφαρμογής , οι δικαιούχοι , τα δικαιολογητικά οι όροι και προϋποθέσεις ρύθμισης των οφειλών.

Η τροπολογία σύμφωνα με στέλεχος της ενέργειας σταματά την άμεση είσπραξη των οφειλών από τους αγρότες άρα κλείνει μία πόρτα για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων από τους  προμηθευτές ενέργειας. Την ίδια στιγμή οι προμηθευτές δεν μπορούν να εισπράξουν τα οφειλόμενα και τα μεταθέτει σε μία επταετία για τις 31 Δεκεμβρίου 2030. Η επιτοκιακή επιβάρυνση θα καταβληθεί από το Δημόσιο ενώ το αρχικό ποσό της οφειλής θα βαρύνει  τον αγρότη που έχασε  την καλλιέργεια του και κάθε πηγή εσόδων.

Διαβάστε εδώ την Τροπολογία του ΥΠΕΝ