Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 Η ακρίβεια μείωσε τα εισοδήματα σε  επτά σε δέκα νοικοκυριά αυξάνοντας τις δυσκολίες της καθημερινότητας σύμφωνα με την ετήσια έρευνα εισοδημάτων των δαπανών διαβίωσης της ΓΣΕΒΕΕ Παράλληλα χτυπά το καμπανάκι για τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι φέτος θα φορολογηθούν για εισοδήματα στα επίπεδα των 10.900 ευρώ.

Οι τέσσερις στους δέκα  λένε ότι δηλώνουν ετήσια εισοδήματα 18.000 ευρώ. Μετά την αλλαγή φορολογίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες και το υπόλοιπο 62% λέει ότι θα φορολογηθεί για εισοδήματα που δεν έχει.

Η κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών που επιβιώνουν μόνο από την δραστηριότητά τους η οποία φέρνει έσοδα κάτω από το τεκμαρτό όριο που έβαλε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι έξι  στους δέκα ελεύθερους  επαγγελματίες  θα χάσουν κάποια επιδόματα  τα οποία δίνονται με χαμηλότερα εισοδήματα τα οποία  πρέπει είναι κάτω από τις 7500  ευρώ.

Πόσο  μειώθηκε το εισόδημα  των νοικοκυριών ;  

Η έρευνα μεταξύ άλλων εντοπίζει ότι το 30,7% των νοικοκυριών δήλωσε πως το εισόδημά του μειώθηκε (28% το αντίστοιχο ποσοστό το 2022). Για αυτά τα νοικοκυριά ο μέσος όρος μείωσης ανήλθε στο 24,7%.

Αντίθετα το 17,1% των νοικοκυριών δήλωσε πως το εισόδημά του αυξήθηκε (11,7% το αντίστοιχο ποσοστό το 2022), το οποίο αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί σε έρευνα εισοδήματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (από το 2011).

Για αυτά τα νοικοκυριά ο μέσος όρος αύξησης ανήλθε στο 13,8%.

Για 1 στα 2 νοικοκυριά παρέμεινε σταθερό.  

Το 51,6% των νοικοκυριών δήλωσε πως το εισόδημά του παρέμεινε σταθερό (60,1% το αντίστοιχο ποσοστό το 2022).

Η εισοδηματική ανισότητα μεταξύ των νοικοκυριών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος έναντι των νοικοκυριών υψηλότερου εισοδήματος διευρύνθηκε περαιτέρω.

Το 34,4% (31,2% το 2022) των νοικοκυριών με εισόδημα έως 25.000 € δήλωσε πως το εισόδημά του μειώθηκε το 2023, έναντι 10,5% (15 3% το 2022) που δήλωσε ότι αυξήθηκε και 50,1% που δήλωσε ότι παρέμεινε σταθερό (58,3% το 2022).

 Στον αντίποδα, το 22% (18,7% το 2022) των νοικοκυριών με εισόδημα πάνω από 25.000 € δήλωσε πως το εισόδημά του αυξήθηκε, έναντι 19,7% (18,7% το 2022) που δήλωσε πως το εισόδημά του μειώθηκε και 58,4% (62,6% το 2022) που δήλωσε ότι παρέμεινε σταθερό. Τα νοικοκυριά μάλιστα με ετήσιο εισόδημα άνω των 30.000€ αποτελούν και τη μοναδική κατηγορία όπου το ισοζύγιο μεταξύ των νοικοκυριών που δήλωσαν μείωση (12,1%) εισοδήματος και εκείνων που δήλωσαν αύξηση (30,3%) είναι θετικό.

 Η φτώχεια απειλή για το 15% των νοικοκυριών.   

 Το 15% των νοικοκυριών δήλωσε ότι τα εισοδήματά του δεν επαρκούν για να καλύψουν ούτε τις βασικές του ανάγκες, εύρημα που καταδεικνύει πως υψηλό ποσοστό νοικοκυριών διαβιοί σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, και είναι αυξημένο σε σχέση με το ποσοστό της αντίστοιχης έρευνας του 2022 (11,9%).  Πάνω από 1 στα 2 νοικοκυριά (51,8%) δήλωσε πως χρειάζεται να κάνει περικοπές για να καλύψει τα αναγκαία. Από την άλλη μεριά, το 27,1% των νοικοκυριών δήλωσε ότι τα καταφέρνει χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, ενώ μόλις το 6% των νοικοκυριών δήλωσε ότι ζει άνετα.

Νίκος Θεοδωρόπουλος