Τράπεζα Πειραιώς
Τράπεζα Πειραιώς
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κοντά στον αγρότη βρίσκεται η Τράπεζα Πειραιώς χάρη στο ισχυρό χαρτοφυλάκιο που παρέλαβε από την  Αγροτική Τράπεζα και σήμερα ο τραπεζικός οργανισμός βελτιώνει τις υπηρεσίες του για τους αγρότες. Μέχρι σήμερα η τράπεζα έχει χορηγήσει δάνεια ύψους 1,4 δισ  ευρώ . Φέτος το επιτελείο της τράπεζας ανεβάζει τον πήχη των χορηγήσεων άνω των 400 εκατ. ευρώ ως χορηγήσεις για την εκκίνηση γεωργικών δραστηριοτήτων από νέους ενδιαφερόμενους. Μόνο την τετραετία 2020-2023, η Τράπεζα Πειραιώς χρηματοδότησε περισσότερα από 2.000 Σχέδια Βελτίωσης. Κύριος στόχος της είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας των αγροτών, συμβάλλοντας στην υλοποίηση επενδύσεων που αυξάνουν την προστιθέμενη αξία του τελικού παραγόμενου προϊόντος. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει διαγνώσει ότι 1200 Συνεταιρισμοί εκ των οποίων  σημαντικός αριθμός βρίσκονται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας καθώς ετήσιοι τζίροι από τη δραστηριότητά τους δεν ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ.


Οι Συνεταιρισμοί έχουν περισσότερα από 150.000 μέλη τα οποία αναμένουν  πρωτοβουλίες  για την επόμενη ημέρα  ελληνικής γεωργίας.

Τα προγράμματα  της Τράπεζας Πειραιώς

Η  Τράπεζα Πειραιώς: συμμετέχει ενεργά στο εξειδικευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΑΤ, «Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» προσφέροντας χρηματοδοτήσεις με ελκυστικούς όρους, ευέλικτες διαδικασίες και γρήγορη εκταμίευση και υψηλά ποσοστά εγκρίσεων,  συνέχισε να αξιοποιεί το «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης» σε συνεργασία με το EIF, για την υλοποίηση επενδύσεων στην αγροτική παραγωγή.

Προσέφερε το νέο προϊόν «Αγροκίνηση», το οποίο αφορά σε χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ρευστότητας και για την κάλυψη αναγκών μονιμότερου χαρακτήρα. Παράλληλα, με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες των αγροτών πελατών της, η Τράπεζα Πειραιώς:

Υποστήριξε τις επενδύσεις που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων  και αυτών που αφορούν σε επιχορηγούμενα προγράμματα. Συνεχίζει να προσφέρει εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με στόχο το μειωμένο κόστος παραγωγής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος.

Σε συνέχεια της ήδη εξαιρετικής συνεργασίας με τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου του γεωργοκτηνοτροφικού εξοπλισμού σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου

συνεργατών.

Πάγωσε τα επιτόκια για τους αγρότες

Η Τράπεζα Πειραιώς  παρότι σε όλη τη διάρκεια του 2023 βρισκόμασταν σε περιβάλλον ανόδου των επιτοκίων χορηγήσεων, δεν προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων διατηρώντας σταθερό το βασικό επιτόκιο χρηματοδότησης του αγροτικού τομέα (ΒΕΑ).

Η Τράπεζα Πειραιώς στέκεται δίπλα σε όλο τον Αγροτικό κόσμο, που είναι αντιμέτωπος με τις επιπτώσεις της Κλιματικής Κρίσης:

Είχε ενεργό συμμετοχή στη στήριξη των κατοίκων της Εύβοιας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές, με συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών της σε ομάδες εργασίας για την ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής, καθώς και χρηματοδοτήσεις με ειδικούς όρους, που σχετίζονται με την ανασύσταση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Παράλληλα, μετά τις θερινές καταστροφικές πυρκαγιές στον Έβρο με στόχο τη διατήρηση της μελισσοκομίας στην περιοχή προχώρησε σε χορηγία 20 τόνων μελισσοτροφων.

Μετά τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, λόγω Daniel και Elias, αντίστοιχα και με στόχο την στήριξη των πληγέντων των περιοχών, παρείχε στους αγρότες τη δυνατότητα αναστολής της υποχρέωσης καταβολής δόσεων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023. Επιπρόσθετα, παρείχε και συνεχίζει να παρέχει ρευστότητα μέσω χρηματοδοτήσεων με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών τρεχουσών αναγκών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ώστε να προχωρήσουν σε παραγωγή, την άμεση αποκατάσταση ζημιών, την αντικατάσταση ζωικού πληθυσμού και γεωργικού εξοπλισμού, με εξειδικευμένα προϊόντα, μειωμένο προνομιακό επιτόκιο 4,6% και μηδενικά έξοδα αξιολόγησης.

Ειδικά, για τους νέους αγρότες, προκειμένου να μην εγκαταλείψουν τα σχέδιά τους για την ανάπτυξη των εκμεταλλευσεων τους, προσφέρει το ίδιο προνομιακό επιτόκιο και μηδενικά έξοδα αξιολόγησης, για χρηματοδοτήσεις που συνδέονται με την υλοποίηση επενδύσεων επιχορηγούμενων Σχεδίων Βελτίωσης εντός του 2024. Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς, προτίθεται να στηρίξει ενεργά την υλοποίηση των δράσεων του ΥπΑΑΤ για το Μέτρο 5.2, μέσω του οποίου οι παραγωγοί θα μπορούν με χρηματοδότηση από το ΠΑΑ να επανασυστήσουν τις κτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις (εγκαταστάσεις και ζωικό κεφάλαιο).

 

Νίκος Θεοδωρόπουλος