Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Είκοσι εταιρείες συγκεντρώνουν το 51,7% επι  του συνολικού EBITDA και το 40,8% του συνολικού κύκλου εργασιών στην λίστα των ισχυρών της ICAP στην οποία εντάχθηκαν 500 εταιρείες.

Η πλειοψηφία των εταιρειών στην πρώτη εικοσάδα είναι σταθερή µε τις 14 από τις 20 εταιρείες να είναι παρούσες και το 2021, ενώ 10 από αυτές κατείχαν µία θέση στις πρώτες 20 εταιρείες και το 2020.

Η ICAP CRIF έβαλε στο μικροσκόπιο  τα στοιχεία της ICAP CRIF Database και  φέρνει στο προσκήνιο  τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και τους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους εταιρειών, βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών για τη χρήση του 2022. Το κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων (και ομίλων αντίστοιχα) είναι τα κέρδη EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησης από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την επίδραση των χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδων-εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων.

Η συμμετοχή των 500 επιχειρήσεων της παρούσας κατάταξης στα συνολικά μεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων το 2022 είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακή. Οι επιχειρήσεις αυτές εμφάνισαν σημαντική αύξηση σε βασικά οικονομικά μεγέθη το 2022, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η Eurobank Τράπεζα είναι η κορυφαία κερδοφόρα εταιρεία για το 2022,κατακτώντας την πρώτη θέση της κατάταξης, ύστερα από την 6 θέση που κατείχε το 2021 κερδίζοντας πέντε  θέσεις σε διάστημα 12 μηνών.

Συγκεκριμένα τα κέρδη EBITDA της Τράπεζας παρουσίασαν ξηραντική άνοδο, καθώς διαμορφώθηκαν σε 1,831 δισ. ευρώ το 2022 από 664,0 εκατ. ευρώ  το 2021.

Στη δεύτερη θέση ήταν η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ.

Την πρώτη πεντάδα συµπληρώνουν οι εταιρείες ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (3 ), ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. η η (4 ), και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (5 ).

Τράπεζες

Στον συγκεκριµένο τοµέα στην κορυφή της κατάταξης µε βάση τα κέρδη EBITDA, το 2022, ήταν οι εταιρείες:

EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε

Οι πέντε (5) αυτές επιχειρήσεις εµφάνισαν από κοινού συνολικά κέρδη EBITDA ύψους 5.319,4 εκατ.  ευρώ καλύπτοντας μερίδιο 95,1% επί των συνολικών κερδών του εν λόγω τοµέα το 2022.

Βιομηχανία

Οι κορυφαίες βιοµηχανικές επιχειρήσεις για το 2022 µε βάση τα κέρδη EBITDA είναι:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

MONDELEZ ΕΛΛΑΣ SNACKS PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.E. 

Οι πέντε (5) αυτές επιχειρήσεις πραγµατοποίησαν από κοινού κέρδη EBITDA ύψους €3.843,1 εκατ., καλύπτοντας το 58,6% των συνολικών κερδών του τοµέα.

Εμπόριο

Στον τοµέα του Εµπορίου στην κορυφή της κατάταξης µε βάση τα κέρδη EBITDA ήταν οι εταιρείες:

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

JUMBO Α.Ε.

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Α.Ε.

ITX ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Οι πέντε (5) αυτές επιχειρήσεις εμφάνισαν κέρδη EBITDA ύψους €691,3 εκατ., αποσπώντας µερίδιο 30,8%επί των συνολικών κερδών EBITDA των εµπορικών εταιρειών της κατάταξης.

Υπηρεσίες

Στην κορυφή της κατάταξης µε βάση τα κέρδη EBITDA για τον τοµέα των «Λοιπών Υπηρεσιών» αναδείχθηκαν, το 2022, οι εταιρείες:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ “ΔΕΔΔΗΕ” Α.Ε.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”

Οι πέντε (5) παρουσιαζόµενες επιχειρήσεις εµφάνισαν από κοινού συνολικά κέρδη EBITDA ύψους €2.573,8 εκατ. το 2022, αποσπώντας µερίδιο 28,2%επί των συνολικών κερδών του τοµέα παροχής λοιπών υπηρεσιών.

 

Νίκος Θεοδωρόπουλος