Η καθυστέρηση στη μεταβίβαση των ακινήτων μεταφέρει στο 2024 την  ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς της Intercontinental International ΑΕΕΑΠ (ICI) από την BriQ Properties ΑΕΕΑΠ (BriQ).

Η συμφωνία ανακοινώθηκε στις αρχές του 2023 (Φεβρουάριο) και η προοπτική ήταν, ως προς το σκέλος της μεταβίβασης των 17 ακινήτων από την ICI στην BriQ, να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ωστόσο, η γραφειοκρατία στις διαδικασίες αγοραπωλησιών ακινήτων και η αποχή των συμβολαιογράφων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου ακύρωσαν το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Η διοίκηση της BriQ σε σχετική της ανακοίνωση σημειώνει ειδικότερα ότι για το πρώτο στάδιο της συναλλαγής, το οποίο αφορά την αγορά χαρτοφυλακίου 17 ακινήτων της ICI, οι απαιτούμενες διαδικασίες σε σχέση με την πολεοδομική κατάσταση των ακινήτων προκειμένου να είναι μεταβιβάσιμα ήταν εξαιρετικά πολύπλοκες και διήρκησαν περισσότερο χρόνο από την αρχική εκτίμηση της εταιρείας.

Πλέον, εκκρεμεί η υπογραφή των συμβολαιογραφικών πράξεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης και λόγω της τρέχουσας αποχής των συμβολαιογράφων η οριστικοποίηση των συμβολαιογραφικών πράξεων έχει αναβληθεί για τις αρχές του 2024.

Να σημειωθεί ότι τo συμφωνημένο συνολικό τίμημα για το χαρτοφυλάκιο των 17 ακινήτων της ICI ανέρχεται σε περίπου 60,6 εκατ. ευρώ. Βάσει της εν λόγω συμφωνίας σε συνέχεια της αγοράς των 17 ακινήτων και αφού η ICI προχωρήσει σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, η BriQ θα αγοράσει πακέτο μετοχών της ICI από την Ajolico (κύρια μέτοχο της ICI) συνολικής αξίας 10,2 εκατ. ευρώ.

Η BriQ, με βασικούς μετόχους τον Θεόδωρο Φέσσα και την Έφη Κουτσουρέλη, διαθέτει σήμερα χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας 140 εκατ. ευρώ (στοιχεία 9μηνου 2023). Με βάση την αξία ανά κατηγορία αποτελείται από κτίρια αποθήκευσης και διανομής (logistics) 50%, γραφεία 26%, ξενοδοχεία 20% και άλλα 4%.

Η εύλογη αξία των ακινήτων της ICI (στοιχεία 6μηνου) είναι 115 εκατ. ευρώ, έτσι η νέα BriQ θα έχει ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας περίπου 250 εκατ. ευρώ με τη σύνθεσή του να διαμορφώνεται περίπου ως εξής: καταστήματα (τραπεζικά ή λιανικής) 30%, αποθήκες – logistics 30%, γραφεία 30% και ξενοδοχεία 10%.

Είναι προφανές ότι με την εξαγορά της ICI η BriQ περνά σε άλλο επίπεδο, έχοντας μεγαλύτερες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης ως ΑΕΕΑΠ, ενώ να υπενθυμίσουμε ότι το αρχικό χαρτοφυλάκιο της ICI αποτελούνταν από 14 ακίνητα στα οποία λειτουργούσαν υποκαταστήματα της Εμπορικής Τράπεζας, την οποία απορρόφησε η Alpha Bank.

Το τελευταίο στάδιο της συμφωνίας αφορά τη συγχώνευση μέσω απορρόφησης της ICI από την BriQ. Εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2024, με την προϋπόθεση των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.