Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εταιρεία ΤΕΚΑΛ ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος στον διαγωνισμό για τα «έργα μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στον δήμο Ερμιονίδας», ύψους 53 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία έδωσε την υψηλότερη έκπτωση, στο 15% επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης, ανάμεσα στις διεκδικήτριες που ήταν επίσης η Ιντερκάτ, η ΕΚΤΕΡ και η ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ. Η διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί σε 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της.

Σύμφωνα με την περίληψη της διακήρυξης, αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί ο σχεδιασμός των έργων μεταφοράς και διανομής νερού από τη διώρυγα του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου στην περιοχή της Ερµιονίδας για την κάλυψη τοπικών αρδευτικών αναγκών σε συνολική έκταση 22.000 στρεμμάτων περίπου. Τα αναγκαία έργα για τη μεταφορά και διανομή νερού στην περιοχή της Ερµιονίδας από την κεντρική Διώρυγα Αναβάλου περιλαμβάνουν:

· Τα έργα κεφαλής (υδροληψία και Κεντρικό Αντλιοστάσιο Α1) επί της Διώρυγας Αναβάλου δυναμικότητας 2.500 m 3 /ώρα

· Τα έργα μεταφοράς που αποτελούνται από τους αγωγούς μεταφοράς, τις αναρρυθμιστικές δεξαμενές Δ1, Δ2 και Δ3, καθώς και το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Α2.

· Την λιμνοδεξαμενή ημερήσιας εξίσωσης στην Κοιλάδα, χωρητικότητας 9.000 m 3 όπου προβλέπεται το πέρας του έργου.

Γενικά, η χάραξη του αγωγού μπορεί να διακριθεί σε τέσσερα τμήματα που αφορούν:

· Το τμήμα από το κεντρικό Αντλιοστάσιο επί της Διώρυγας Αναβάλου έως το ακρωτήριο Ιρίων το οποίο είναι εύκολα προσπελάσιμο από υφιστάμενους δρόμους,

· Το τμήμα του ακρωτηρίου Ιρίων για τη διάβαση του οποίου απαιτείται η διάνοιξη νέου εργοταξιακού δρόμου,

· Το τμήμα από το ακρωτήριο Ιρίων έως το ακρωτήριο Βουρλιά και τον οικισμό Αγ. Ιωάννης, το οποίο είναι προσβάσιµο από υφιστάμενο δρόμο και δύσκολα προσπελάσιμο από τη θάλασσα,

· Το τμήμα από τον οικισμό Αγ. Ιωάννης έως τη δεξαμενή ημερήσιας εξίσωσης στην Κοιλάδα που είναι εύκολα προσβάσιµο από υφιστάμενους δρόμους στο μεγαλύτερο τμήμα του.