ΥΠΕΝ κτίριο Μεσογείων
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ
ΥΠΕΝ κτίριο Μεσογείων
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμβουλο για την επιλογή τιμολογίου ρεύματος θα αναζητούν πολύ σύντομα τα νοικοκυριά για να λύσουν την «άσκηση» του πράσινου  τιμολογίου του ΥΠΕΝ που «γεννήθηκε» με την υπογραφή του υπουργού Θόδωρου Σκυλακάκη αλλάζοντας τους κανόνες του «παιχνιδιού» για τους παρόχους.


Οι νέοι λογαριασμοί του 2024 θα είναι «φουσκωμένοι» παρότι η τιμή του φυσικού αερίου παραμένει οριακά πάνω από 40 ευρώ και έχει υποχωρήσει 10 ευρώ από τα ψηλά του στα μέσα Οκτωβρίου.

Σήμερα οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να δώσουν στη δημοσιότητα  τη φόρμουλα για τον προσδιορισμό της τιμής της KWh με την τιμή να αποκαλύπτεται την 1η Ιανουαρίου για το πράσινο τιμολόγιο.

Η αγωνία των παρόχων θα κορυφωθεί σήμερα διότι η Παρασκευή 1η  Δεκεμβρίου έχει προσδιοριστεί ως η μέρα δημοσιοποίησης της φόρμουλας και τις παραμέτρους που θα υπολογίσουν οι εταιρείες την τελική τιμή της KWh.

Οι καταναλωτές είναι βέβαιο ότι δεν θα βγάλουν άκρη αλλά τα επιτελεία των εταιρειών θα έχουν μια σαφή εικόνα που θα διαμορφωθεί η τιμή του ανταγωνιστή τους.

Το άγχος των εταιρειών ήταν να μην βγει κάποιος από τους ιδιώτες πρώτος να δώσει στη δημοσιότητα τα βασικά στοιχεία (και εκετεθεί) αλλά το ρύθμισαν ζητώντας διευκρινίσεις  από τη ΡΑΑΕΥ για το χρόνο ανάρτησης στις ιστοσελίδες τους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή και ρυθμιστής της αγοράς Ενέργειας προσδιόρισε ότι μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής θα πρέπει να έχουν αναρτήσει τα δεδομένα που ορίζει η ΚΥΑ του ΥΠΕΝ.

Οπότε οι 14 πάροχοι μάλλον θα περιμένουν τη ΔΕΗ να δώσει πρώτη στη δημοσιότητα  για να μπορέσουν στη συνεχεια να επιλέξουν τον τρόπο παρουσίασης με βάση σενάρια που έχουν ήδη εκπονήσει έτσι ώστε η δική τους πρόταση να είναι πιο κοντά στο ισχυρό παίχτη που είναι η ΔΕΗ.

Το πράσινο τιμολόγιο αναμένεται να είναι το μήλον της έριδος για τους παρόχους καθώς αναμένεται να συγκεντρώσει πάνω από 5 εκατομμύρια καταναλωτές.

Το μοντέλο είναι σπαζοκεφαλιά για τους καταναλωτές όταν η ΚΥΑ προβλέπει ότι:

Μ: Ο μήνας κατανάλωσης. Αντιστοίχως, ως «Μ-1» νοείται ο προηγούμενος μήνας του μήνα κατανάλωσης. α: Συντελεστής Προσαύξησης. Το ύψος του συντελεστή α επιλέγεται ελεύθερα από τον Προμηθευτή. ΤΕΑ Μ-1: O μέσος όρος των ημερήσιων Τιμών Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας του προηγούμενου μήνα του μήνα κατανάλωσης «Μ», όπως αυτός δημοσιεύεται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας. β: Ο συντελεστής β προκύπτει ως το γινόμενο του σταθερού συντελεστή α με τη διαφορά της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς του προηγούμενου μήνα (ΤΕΑΜ-1) μειωμένη κατά την Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς του προ- προηγούμενου μήνα (ΤΕΑΜ-2). Ο συντελεστής β λαμβάνει μηδενική τιμή για τον πρώτο μήνα εφαρμογής, ήτοι τον Ιανουάριο 2024. [β=α*(ΤΕΑ Μ-1 – ΤΕΑ Μ-2)] Lu και Ll : Τα όρια της περιοχής ασφαλείας, εντός της οποίας δεν ενεργοποιείται ο μηχανισμός διακύμανσης και άρα η Χρέωση Προμήθειας διαμορφώνεται βάσει της Βασικής Τιμής Προμήθειας. Ο Προμηθευτής ορίζει περιοχή μη ενεργοποίησης του μηχανισμού διακύμανσης επιλέγοντας άνω όριο (Lu ) και κάτω όριο (Ll ). Ο μηχανισμός διακύμανσης ενεργοποιείται όταν η ΤΕΑΜ-1 είναι μικρότερη του κάτω ορίου ή μεγαλύτερη του άνω ορίου. Τα άνω (Lu ) και κάτω (Ll ) όρια επιλέγονται ελεύθερα από τον Προμηθευτή.

 

Νίκος Θεοδωρόπουλος