Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η ενίσχυση της παραγωγικότητας αποτελούν τις βασικές προκλήσεις για την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, όπως περιγράφονται στην έκθεσή του Economic Outlook.

Ειδικότερα, εκτός από τις προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο Οργανισμός αναφέρεται και στις προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η χώρα μας.

Για την κλιματική αλλαγή, ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι οι δασικές πυρκαγιές και οι πλημμύρες προκάλεσαν μεγάλη οικονομική ζημία στα μέσα του 2023, ειδικά στον αγροτικό τομέα και τον τομέα της μεταποίησης. Οι αποζημιώσεις που δόθηκαν από την κυβέρνησης για τις ζημίες εκτιμώνται στο 0,3% του ΑΕΠ το 2023. Οι καταστροφές αυτές, τονίζουν την ανάγκη για την προσαρμογή σε ένα θερμότερο κλίμα.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, «η προώθηση ευρύτερης ασφάλισης για όλα τα κτίρια θα μπορούσε να περιορίσει το μέγεθος των έκτακτων δημοσιονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα όλο και πιο έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα και θα βοηθούσε στην επιτάχυνση της ανοικοδόμησης μετά από ζημιές».

Η αύξηση της αποτελεσματικότητας του νομικού συστήματος, αποτελεί, σύμφωνα με τον Οργανισμό ακόμα μία πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Μάλιστα, ο ΟΟΣΑ φέρνει ως παράδειγμα την προώθηση εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών, κρίνοντας ότι αυτό θα βελτίωνε τις προοπτικές ανάπτυξης.

«Με την χαμηλή εργασιακή παραγωγικότητα να παραμένει, οι περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για την άρση των εμποδίων στις επενδύσεις – ιδίως στο δικαστικό σύστημα – και για την βελτίωση των δεξιοτήτων θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα προκειμένου να επιτευχθεί ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο και να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμη δημοσιονομική βιωσιμότητα», αναφέρεται στην έκθεση.

Σε ό, τι αφορά την εργασία ο ΟΟΣΑ επισημαίνει επίσης πως «η προσέλκυση περισσότερων γυναικών και νέων στην απασχόληση, για παράδειγμα με την ενθάρρυνση ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων και την αύξηση των κινήτρων για πρόσληψη εργαζομένων με περιορισμένη εμπειρία», παραμένει «κλειδί» για την ενίσχυση περαιτέρω βελτιώσεων στη δυνητική παραγωγή.