Αύξηση κερδών και μείωση εσόδων, λόγω του τομέα ενέργειας, παρουσίασε για το 9μηνο η ΓΕΚ Τέρνα, με τη διοίκηση του Ομίλου να επισημαίνει ότι αναμένει παρόμοια εικόνα για το σύνολο του έτους.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ΓΕΚ Τέρνα διαμορφώθηκαν σε 2.529,4 εκατ. έναντι 2.762,0 εκατ. (μειωμένα ήταν τα έσοδα από το τομέα ενέργειας, αλλά αυξημένα αυτά των κατασκευών και των παραχωρήσεων) η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) σε 396,3 εκατ. έναντι 404,8 εκατ., τα κέρδη προ φόρων σε 166,7 εκατ. έναντι 133,2 εκατ. και τα κέρδη μετά από φόρους που κατανέμονται στους ιδιοκτήτες της μητρικής σε 99,5 εκατ. έναντι 68,5 εκατ. ευρώ.

Τα ελεύθερα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου ήταν 1.430,3 εκατ. (μην περιλαμβανομένων δεσμευμένων καταθέσεων ύψους 101,3 εκατ.) έναντι 1.491,7 την 31.12.2022, το σύνολο του Καθαρού Χρέους με αναγωγή μετά των δεσμευμένων καταθέσεων 448,8 εκατ., ενώ το Καθαρό Χρέος χωρίς αναγωγή (περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των project finance facilities) διαμορφώνεται στα 1.181,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με όσα σημειώνει η διοίκηση του Ομίλου με αφορμή τα αποτελέσματα «για το σύνολο του έτους αναμένεται μια παρόμοια εικόνα με σταθεροποίηση της κερδοφορίας σε υγιή επίπεδα υποστηριζόμενη από τους τομείς υποδομών (παραχωρήσεις και κατασκευή) και ενέργειας μετά την εξομάλυνση των συνθηκών στις αγορές ενέργειας. Για τις επόμενες περιόδους αναμένεται ενίσχυση των μεγεθών λόγω της σταδιακής ενσωμάτωσης διαφόρων έργων του χαρτοφυλακίου που ολοκληρώνονται (μονάδα φυσικού αερίου Κομοτηνής, έναρξη παραχώρησης Εγνατίας Οδού και Αττικής Οδού, αλλά και της συνεισφοράς του αιολικού πάρκου στον Καφηρέα για το σύνολο του 12μηνου)».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΓΕΚ Τέρνα:

Στον τομέα κατασκευής, δεδομένου του υψηλού ανεκτέλεστου των 5,5 δισ. και της δυνατότητας του Ομίλου να προχωράει στην απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων, αναμένεται η κατασκευαστική δραστηριότητα να παραμείνει υψηλή τις επόμενες περιόδους και να συνεχίσει να ενισχύει την κερδοφορία. Επιπρόσθετα, οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είναι θετικές, καθώς ο προϋπολογισμός των νέων έργων που θα βγουν προς δημοπράτηση στα επόμενα χρόνια θα ξεπεράσει τα 30 δισ. ευρώ.

Ο τομέας παραχωρήσεων αναμένεται να είναι βασικός μοχλός ενίσχυσης και δημιουργίας αξίας για τον Όμιλο και τους μετόχους του δεδομένου του μεγέθους και των χαρακτηριστικών των έργων που βρίσκονται αυτή την στιγμή προς υλοποίηση και αναμένεται να ωριμάσουν σταδιακά. Σημαντική συνεισφορά σε αυτό θα έχει και η παραχώρηση της Αττικής Οδού που θα συμβάλλει περαιτέρω στη διασφάλιση σημαντικών, σταθερών και μακροπρόθεσμων χρηματικών ροών. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία νέων έργων παραχώρησης (ΒΟΑΚ, αεροδρόμιο Καλαμάτας κ.ά.) καθώς και διαφόρων Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) κι έργων υποδομής και κτιριακών έργων ανά την Ελλάδα, αξιοποιώντας τη βαθιά του εξειδίκευση και υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση.

Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα το επενδυτικό του πλάνο στις ΑΠΕ έχοντας πλέον υπό κατασκευή το μεγάλο έργο αντλησιοταμίευσης 680 MW στην Αμφιλοχία. Επίσης, σταδιακά από το τέλος του τρέχοντος έτους και εντός του 2024 προγραμματίζεται να ξεκινήσει η κατασκευή νέων πάρκων (κυρίως φωτοβολταϊκών) στην Ελλάδα και την Ν.Α. Ευρώπη άνω των 550 MW. Παράλληλα, ο Όμιλος προχωρά τις διαδικασίες για την ωρίμανση έργων διαφόρων τεχνολογιών (π.χ. υδροηλεκτρικά, αποθήκευση, υβριδικά κ.α.) στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική ισχύς των έργων σε λειτουργία, υπό κατασκευή και έτοιμων προς κατασκευή ανέρχεται πλέον σε 2.500 MW. Στον τομέα της εμπορίας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό ο Όμιλος πλέον έχει καθιερωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους ιδιώτες παρόχους ενέργειας, ενώ η ισχυρή παρουσία του και η καθετοποίηση στο κομμάτι της παραγωγής προσφέρει σημαντικά οφέλη και συνέργειες.