Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Σε στάδιο περαιτέρω ωρίμανσης φαίνεται να εισέρχεται το έργο της δημιουργίας ποδηλατόδρομου/πεζόδρομου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, εκτιμώμενου μήκους 13,5 χιλιομέτρων, με συνδρομή του Ταμείου Ανάκαμψης και της Μονάδας Ωρίμασης Έργων του ΤΑΙΠΕΔ. Ειδικότερα, από την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας εγκρίθηκε η σύναψη όρων του σχεδίου της Σύμβασης Παραχώρησης με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΤΑΔ) για τη δημιουργία ποδηλατόδρομου/πεζόδρομου στο Παράκτιο Μέτωπο της Αττικής, ενώ εξουσιοδοτήθηκε και ο περιφερειάρχης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Στην αρμοδιότητα της ΕΤΑΔ εμπίπτουν ελεύθερα εδαφικά τμήματα που θα διατρέχονται από τον ποδηλατόδρομο/πεζόδρομο, συνολικής επιφάνειας κατά προσέγγιση 46.891 τ.μ., με την εταιρεία ακινήτων του δημοσίου να έχει παλιότερα αποφασίσει την παραχώρηση των εν λόγω επιφανειών στην Περιφέρεια Αττικής.


Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή ενιαίου δικτύου ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου στο τμήμα της ακτογραμμής της Αθηναϊκής Ριβιέρας, το οποίο ξεκινάει από το Δήμο Καλλιθέας και καταλήγει στο Δημαρχείο του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, διασχίζοντας έξι Δήμους (Καλλιθέας, Π. Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης). Το εκτιμώμενο συνολικό μήκος του ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου είναι 13,5 χιλιόμετρα, με κυμαινόμενο πλάτος έως 6μ. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός αναβαθμισμένου ελεύθερου δημόσιου χώρου, που αποδίδεται στους πεζούς και τους ποδηλάτες όλου του λεκανοπεδίου. Η παρέμβαση στοχεύει στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος μέσω της αναβάθμισης της ποιότητας του αστικού χώρου και της προσέλκυσης νέων λειτουργιών οικονομικών δραστηριοτήτων, έχοντας ταυτόχρονα θετικό αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον των αστικών κέντρων, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που θα συμβάλλει στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Αναθέτουσα Αρχή του Έργου πρόκειται να είναι η Περιφέρεια Αττικής, φορέας χρηματοδότησης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αρμόδια υπηρεσία για την ωρίμανση, τη διενέργεια του διαγωνισμού και την παρακολούθηση της εκτέλεσής του είναι η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ.

Η παρέμβαση στοχεύει στην ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου και την παράλληλη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, μέσω της αναβάθμισης της ποιότητας του αστικού χώρου και της στήριξης των υπαρχόντων οικονομικών δραστηριοτήτων, της προσέλκυσης νέων οικονομικών λειτουργιών αλλά και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.