Της Τέτης Ηγουμενίδη

Αυξήθηκαν οριακά τα έσοδα από υπηρεσίες της Vodafone Ελλάδος, ενώ μειώθηκαν τα συνολικά και τα EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) βάσει των αποτελεσμάτων 6μήνου που ανακοίνωσε ο ομώνυμος Όμιλος.

Αναλυτικότερα, τα έσοδα της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας από υπηρεσίες το διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκαν σε 445 εκατ. έναντι 443 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι (αύξηση 0,5%).

Σημειώνεται ότι η οικονομική χρήση του Ομίλου Vodafone ξεκινά τον Απρίλιο και ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του επόμενου χρόνου.

Τα συνολικά έσοδα της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας ήταν 478 εκατ. έναντι 487 εκατ. ευρώ (μείωση 1,8%), το προσαρμοσμένο EBITDA 99 εκατ. από 125 εκατ. ευρώ και οι επενδύσεις της 73 εκατ. έναντι 71 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας της Vodafone Ελλάδος ήταν 4,275 εκατ., έναντι 4,186 εκατ. και από αυτούς το 44,2% ήταν συνδρομητές με συμβόλαιο  (έναντι 41,1% ένα χρόνο πριν).

Το μέσο έσοδο ανά συνδρομητή (ARPU) στην κινητή διαμορφώθηκε σε 10 ευρώ από 10,3 ευρώ (για το σύνολο των συνδρομητών). Το ARPU στις συνδέσεις συμβολαίου τέλος Σεπτεμβρίου ήταν 16,2 ευρώ έναντι 18,1 ευρώ, πριν ένα χρόνο και στην καρτοκινητή 5,2 ευρώ ίδιο με πέρυσι.

Στη σταθερή τηλεφωνία οι συνδρομητές – 940 χιλ. – μειώθηκαν κατά 5 χιλ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 12 χιλ. σε ετήσια βάση.

Σημαντική αύξηση (48%) σημείωσε η χρήση δεδομένων μέσω κινητής που διαμορφώθηκε σε 125.593 ΤΒ έναντι 84.430 TB το εξάμηνο Απριλίου – Σεπτεμβρίου πέρυσι.

Σε επίπεδο Ομίλου η Vodafone στο 6μηνο είχε μείωση στα συνολικά έσοδα 4,3% (21,9 δισ. ευρώ έναντι 22,9 δισ. ευρώ) η οποία αποδίδεται, με βάση την σχετική ανακοίνωση, στις δυσμενείς μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των πωλήσεων των Vantage Towers, Vodafone Ουγγαρίας και Vodafone Γκάνα το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Το Προσαρμοσμένο EBITDAaL μειώθηκε σε 6,4 δισ. ευρώ από 7,2 δισ. ευρώ και το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDAaL ήταν 0,8 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα σε ετήσια βάση στο 29,1%. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν 44,2% στα 1,7 δις. ευρώ και ο Όμιλος πραγματοποίησε ζημιά 0,2 δις. ευρώ (έναντι κερδών 1,2 δις. ευρώ).

Το καθαρό χρέος του Ομίλου αυξήθηκε κατά 2,9 δισ. ευρώ σε 36,2 δισ. ευρώ (33,4 δισ. ήταν στις 31 Μαρτίου 2023).

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Ομίλου Vodafone, Margherita Della Valle, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα μεταξύ άλλων σημείωσε: «Ο μετασχηματισμός της Vodafone προχωρά. Η εστίασή μας στους πελάτες και στην απλοποίηση των διαδικασιών μας αρχίζει να αποδίδει καρπούς, αν και πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα».