Πηγή Εικόνας: απε - μπε
Στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου θα εισέλθει προσεχώς η διαγωνιστική διαδικασία για την υλοποίηση ενός μεγάλου οδικού έργου, μέσω ΣΔΙΤ εκτιμώμενης αξίας 445 εκατ. ευρώ, στη Βόρεια Ελλάδα. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε το τεύχος Πρόσκλησης Υποβολής Συμμετοχής σε Διάλογο, Στάδιο Β.Ι της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση της Αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και λειτουργία/ συντήρηση του τμήματος γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας με Σ.Δ.Ι.Τ.».

Κατά συνέπεια, αναμένεται στο επόμενο χρονικό διάστημα και η εκκίνηση του διαλόγου ανάμεσα στους εμπλεκόμενους (αναθέτουσα αρχή, υποψήφιους κατασκευαστές – επενδυτές κ.α.) , όπου και θα καθοριστεί το ακριβές τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο αλλά και η διάρκεια της ΣΔΙΤ. Υπενθυμίζεται ότι στη β’ φάση του διαγωνισμού έχουν περάσει οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – MYTILINEOS, ΑΒΑΞ και INTRAKAT. Η διάρκεια της σύμπραξης θα ανέρχεται κατά μέγιστο σε τριάντα έτη (3 έτη κατασκευαστική περίοδος και 27 έτη συντήρησης και λειτουργίας).

Συνοπτικά ο ιδιώτης φορέας θα αναλάβει:

Α. Τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση των τμημάτων: — Μαυροβούνι – Έδεσσα (συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης του τμήματος με τον ισόπεδο κόμβο της περιφερειακής — οδού Έδεσσας), Α/Κ Μαυροβουνίου Α/Κ Ριζαρίου 9,423 χλμ. — Παράκαμψη Γιαννιτσών Α/Κ Γιαννιτσών , Α/Κ Παραλίμνης 8,913 χλμ. — Παράκαμψη Χαλκηδόνας , Α/Κ Χαλκηδόνας , Α/Κ Ελεούσας 6,340 χλμ.

Β. Τη λειτουργία, συντήρηση, χρηματοδότηση του βασικού οδικού άξονα γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας συνολικού μήκους περίπου 52,326 χιλιομέτρων και όσα επιπλέον τμήματα συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερθέν τμήμα Α.

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου, θα καταβάλει στον Ιδιώτη Φορέα Σύμπραξης πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία (σε τιμές έτους 2022), στο ποσό των 358.800.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α..