Οι «ελεύθεροι φορολογικών βαρών» θα …βρουν το δρόμο προς την εφορία με το νομοσχέδιο «Μια μεταρρύθμιση για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής»  που παρουσίασε χθες στο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης  και ανέλυσε στη συνέχεια στους συντάκτες  του υπουργείου.


Το μήνυμα το υπουργού προς κάθε κατεύθυνση ήταν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί  ο εργοδότης να δηλώνει μικρότερα εισοδήματα από τους υπαλλήλους που απασχολεί.

Είναι χαρακτηριστικό ένα ακραίο παράδειγμα που αναφέρθηκε και στο υπουργικό  συμβούλιο , από τον υφυπουργό Χάρη Θεοχάρη λέγοντας ότι εντοπίστηκε ελεύθερος επαγγελματίας που με ετήσιο τζίρο 1,2 εκατ. ευρώ αλλά τα φορολογικά το  εισοδήματα ήταν μηδενικά. Όταν ο υφυπουργός  ρωτήθηκε  τι κάνει ο  φορολογικός  μηχανισμός απέναντι στην  περίπτωση αυτή  ο κ. υφυπουργός είπε ότι η ηγεσία δεν γνωρίζει  περισσότερα οι έλεγχοι ανά ΑΦΜ αποφασίζονται από την διοίκηση της ΑΑΔΕ , με τον διοικητή Γιώργο Πιτσιλή να λέει ότι γίνονται έλεγχοι σε αυτή  την κατεύθυνση και όταν υπάρχουν  αποτελέσματα  δίνονται στη δημοσιότητα.

Τι δήλωναν  οι ελεύθεροι  επαγγελματίες.

Τα  στοιχεία που ήρθαν στο προσκήνιο δείχνουν ότι η φορολόγηση εισοδημάτων  των  ελεύθερων επαγγελματιών είναι κατώτερα ακόμη και στην απλή λογική ενώ για  ένα φορολογικό μηχανισμό με λογική δεν μπορεί να συνεχίζει να αποδέχεται τις φορολογικές  τους δηλώσεις   

Σήμερα ο μεικτός κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 780 ευρώ μηνιαίως και σε 10.920 ευρώ ετησίως (780×14). Αυτό σημαίνει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δε θα μπορούν να δηλώνουν κάτω από 10.920 ευρώ τον χρόνο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία σήμερα, το 71 % των ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνει εισόδημα χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό, ενώ το 4 % πληρώνει το 50 % των φόρων από τη συγκεκριμένη κατηγορία φορολογούμενων.

 

 Με το νομοσχέδιο προσδιορίζεται  το εισόδημα ως ελάχιστη αμοιβή.

 

Η ελάχιστη αμοιβή δεν μπορεί να υπολείπεται του μεγαλύτερου μεταξύ: α) του ελάχιστου (βασικού) μισθού προσαυξημένου κατά 10% για κάθε 3 χρόνια εργασίας ως αυτοαπασχολούμενος, μετά τα 3 πρώτα έτη και β) του ανώτερου ετήσιου μισθού (έως 30.000 ευρώ) που ο ελεύθερος επαγγελματίας καταβάλλει στο προσωπικό του

2.Η ελάχιστη αμοιβή, όπως αυτή προσδιορίζεται πιο πάνω, προσαυξάνεται με 2 τρόπους, σωρευτικά:

Α. με ένα ποσό ίσο με το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας (μισθός, εργοδοτικές εισφορές, παροχές σε είδος) του προσωπικού που ο αυτοαπασχολούμενος απασχολεί στην επιχείρησή του, με ανώτατο όριο τις 15.000€.

Β. με ένα συντελεστή όταν ο ετήσιος τζίρος του αυτοαπασχολούμενου είναι σημαντικά μεγαλύτερος από το μέσο όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ:

35% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος του 100% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλυτερων εσοδων

70% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος του 150% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλυτερων εσοδων

100% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος του 200% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλυτερων εσοδων, με ανώτατο όριο τις 50.000 ευρώ.

Πεδίο εφαρμογής

Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί στις ατομικές επιχειρήσεις, εξαιρουμένων των αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων με ΑΠΥ («μπλοκάκια»).

Τα Αποτέλεσμα εφαρμογής  το Νομοσχεδίου. Τα  δημόσια έσοδα

Σε σύνολο 735.320 ελεύθερων επαγγελματιών:

-Οι 138.000 θα έχουν μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης κατά 560 ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας.

-Οι 124.000 δεν θα έχουν επιβάρυνση ή ελάφρυνση.

-Οι 473.000 θα πληρώσουν μεγαλύτερο φόρο, κατά μέσο όρο +1.444 ευρώ ο καθένας.

Το Δημόσιο εισπράττει σήμερα από τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών 1,709 δις. ευρώ (1,331 δις. από το φόρο εισοδήματος και 378 εκατ. από το τέλος επιτηδεύματος). Με την εφαρμογή του νέου συστήματος προβλέπεται ότι τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 874  εκατ. ευρώ ενώ αν συνυπολογιστεί η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος τα έσοδα αυξάνονται κατά 606 εκατ. ευρώ.

 

Παραδείγματα εφαρμογής του νέου συστήματος φορολόγησης

 

Νέος αυτοαπασχολούμενος με 3.000 δηλωθέν εισόδημα. Είχε 270 ευρώ φόρο και θα συνεχίσει να έχει τον ίδιο φόρο χωρίς αλλαγή.

Αυτοαπασχολούμενος με δηλωθέν 50.000 ευρώ, θα έχει σταδιακά μείωση από την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος 650 ευρώ.

Παλιός αυτοαπασχολούμενος με δηλωθέν 1.500 ευρώ, είχε 135 ευρώ φόρο και 650 ευρώ τέλος. Σύνολο 785 ευρώ. Με το νέο σύστημα θεωρούμε 14.196 ως εισόδημα και θα έχει αύξηση επιβάρυνσης κατά 1.038 ευρώ.

Αυτοαπασχολούμενος με μηδέν δηλωθέν εισόδημα και μεγάλο τζίρο. Σήμερα πληρώνει μόνο τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ. Με τις προσαυξήσεις του εργοδοτικού κόστους και του μεγάλου τζίρου πηγαίνει σε 25.833 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και έχει αύξηση στη φορολογία κατά 4.083 ευρώ.

Αυτοαπασχολούμενος με δηλωθέν 7.000 ευρώ και 200.000 τζίρο, είχε 630 ευρώ φόρο και 650 ευρώ τέλος. Σύνολο 1.280 ευρώ. Με το νέο σύστημα θεωρούμε 14.196 ως εισόδημα και επειδή έχει μεγάλο τζίρο θα προσαυξηθεί κατά 70% σε 24.133 ευρώ φορολογητέο εισόδημα. Συνολικά θα έχει μια αύξηση στη φορολογική επιβάρυνση κατά 2.977 ευρώ.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν αποδέχθηκε ότι πρόκειται για αύξηση της φορολογίας σε μια ευρεία μάζα φορολογουμένων, σημειώνοντας ότι το νομοσχέδιο λύνει  θέματα φορολογικής δικαιοσύνης. Πρόκειται για  ολιστική και πολυεπίπεδη αντιμετώπιση του προβλήματος της φοροδιαφυγής. Η αποκάλυψη  φορολογητέας ύλης με τελικό στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δαπανών για την Παιδεία και την Υγεία καθώς και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών.

 

Νίκος Θεοδωρόπουλος