Με 93 εκατ. θα ενισχύσει η θυγατρική της Ελλάκτωρ, Reds, το ταμείο της, έπειτα από την πώληση του Smart Park στα Σπάτα στην θυγατρική του ομίλου Fourlis, Trade Estates ΑΕΕΑΠ.


Ωστόσο, καθώς τα έσοδά της προέρχονται στο σύνολό τους από την μίσθωση των καταστημάτων του εμπορικού κέντρου, μέχρι να αποδώσουν οι επόμενες επενδύσεις της δεν θα έχει έσοδα.

Η Reds έχει περάσει στον πλήρη έλεγχο (94,2441%) της ολλανδικής Reggeborgh Invest (η τελευταία ελέγχει άμεσα μέσω της RB Ellaktor Holding 38,7878% της Reds και έμμεσα μέσω της Ελλάκτωρ 55,4563%).

Όπως αναφέρει σε σχετικό με την αγοραπωλησία του Smart Park πληροφοριακό σημείωμα έχει εκπονήσει επενδυτικό πλάνο ύψους 350 εκατ., με κύριους στρατηγικούς πυλώνες την ανάπτυξη του κτήματος Καμπά και της έκτασης στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης.

Για το Κτήμα Καμπά συνολικής επιφάνειας 315.000 τ.μ. (πρώην οινοποιείο) στην περιοχή Κάντζα Αττικής, όπως σημειώνει η ίδια η εταιρεία, το Βασικό Πλάνο Ανάπτυξης (Master Plan) του έργου βρίσκεται στο στάδιο της έκδοσης των απαραίτητων οικοδομικών αδειών. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων γραφεία, καταστήματα, χώρους εστίασης και χώρους πολιτισμού (μουσείο), με στόχο να αναβιώσει η εικόνα του παλιού κτήματος Καμπά.

Η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του επόμενου έτους και να έχει ολοκληρωθεί τα επόμενα 3 έτη. Να σημειωθεί ότι το έργο στο κτήμα Καμπά συζητείται τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια.

Η Reds βρίσκεται στην φάση έκδοσης της άδειας κατασκευής οικιστικού συγκροτήματος στην περιοχή της Κάντζας, εντός του οικοπέδου της Βίλας Καμπά, πλησίον του κτήματος Καμπά, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες και να πουληθεί σε ιδιώτες.

Στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της θυγατρικής της Ελλάκτωρ περιλαμβάνεται και το ακίνητο της πρώην αμερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης. Πρόκειται για παραθαλάσσια έκταση 345.567 τ.μ., η οποία βρίσκεται 13 χλμ. από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης και 16 χλμ. από την πόλη του Ηρακλείου. Στο πλαίσιο της αξιοποίησης του ακινήτου, η Reds αναμένεται να υλοποιήσει επενδύσεις για την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας, κατοικιών και εμπορικού κέντρου. Στο ακίνητο προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα ανάπτυξης καζίνο.

 Μελλοντικά η Reds αναμένει έσοδα από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και ανάπτυξης των ακινήτων του χαρτοφυλακίου του Ομίλου Ελλάκτωρ και τη διαχείριση, ανάπτυξη και λειτουργία της Μαρίνας Αλίμου και ιδιαίτερα των ακινήτων που θα αναπτυχθούν εντός της μαρίνας με σκοπό την δημιουργία ενός οργανωμένου ανοικτού εμπορικού χώρου ψυχαγωγίας, συνάθροισης κοινού και εξυπηρέτησης τουριστών.

Σημειώνεται ότι η αξία του Smart Park, στη θέση Γυαλού, στα Σπάτα συνολικής επιφάνειας 53.000 τ.μ.  συμφωνήθηκε σε 110 εκατ., λαμβάνοντας υπόψη τις αναπροσαρμογές με βάση την καθαρή δανειακή θέση της Γυαλού Εμπορική (η εταιρεία στην οποία ανήκει) καθώς και τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς την 31.08.2023. Το καθαρό τίμημα που θα εισπράξει η θυγατρική της Ελλάκτωρ είναι 93 εκατ. ευρώ.

Η ολοκλήρωση της πώλησης αναμένεται έως τις 15.12.2023 και τελεί υπό την έγκριση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Reds 31.10.2023.