Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Ως εφαλτήριο για μεγαλύτερες αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της Prodea Investments ΑΕΕΑΠ ερμηνεύει η αγορά τη μεταβίβαση του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας η οποία οδήγησε χθες σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση.

Η ελεγχόμενη από τον Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου (πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και της επενδυτικής επιτροπής της Prodea) Invel RE Holdings (Cyprus) Limited απέκτησε πρόσφατα (05.10.2023) το έλεγχο του 87% των δικαιωμάτων ψήφου της ΑΕΕΑΠ με το επενδυτικό κεφάλαιο Castlelake να διατηρεί την κυριότητα των μετοχών.

Σχετικά με το Castlelake, ως επενδυτικό κεφάλαιο θεωρείται συνήθης πρακτική, έπειτα από κάποια χρόνια να αποεπενδύει, χωρίς πάντως αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάποια πληροφορία για συγκεκριμένη συμφωνία που να αφορά στην Prodea. Η μεταφορά των δικαιωμάτων ψήφου ωστόσο φαίνεται, μεταξύ άλλων, να εξυπηρετεί την είσοδο νέων επενδυτών στην ΑΕΕΑΠ χωρίς υποχρέωση δημόσιας προσφοράς.

Σημειώνεται ότι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το προαναφερόμενο fund το επόμενο διάστημα θα επιδιώξει τη σταδιακή αποεπένδυση από την Prodea (ολική ή μερική).

Σε εξέλιξη βρίσκεται παράλληλα προσπάθεια για την αύξηση της διασποράς της μετοχής (free float) η οποία μέχρι στιγμής έχει φέρει ως μετόχους στην Prodea, μεταξύ άλλων, την Alpha Bank με ποσοστό περίπου 4,9%.

Οι κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή θα ενταθούν καθώς όπως είναι γνωστό το Ελληνικό Χρηματιστήριο έχει εισηγηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από την 1.1.2024 να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση των εισηγμένων με κεφαλαιοποίηση πάνω από 200 εκατ. ευρώ να έχουν διασπορά τουλάχιστον 15%.

Η Prodea επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει εγκαταλείψει την πρόθεσή της για προσφορά μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου στο ευρύ επενδυτικό κοινό σε συνδυασμό με αύξηση κεφαλαίου προκειμένου να μπουν κεφάλαια στην ίδια την εταιρεία για την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ακινήτων της. Έχει επιχειρήσει να το πράξει δύο φορές όμως εμποδίστηκε από τις συνθήκες (η πρώτη ήταν όταν ξέσπασε η πανδημία).

Αναφορικά με την δημόσια προσφορά που θα «τρέξει» το επόμενο διάστημα από την πλευρά της Invel RE Holdings αφορά το 13% της ΑΕΕΑΠ και το τίμημα ορίστηκε σε 7,50 ευρώ για κάθε μετοχή (η μέση τιμή της τους τελευταίους έξι μήνες ήταν 7,4844 ευρώ).

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό με τη δημόσια πρόταση κείμενο που δημοσιοποιήθηκε χθες η Invel «δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της Prodea από το Χ.Α.».

Αντίθετα «ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, στοχεύει το επόμενο διάστημα στην ενδυνάμωση και διεύρυνση της μετοχικής βάσης της εταιρείας και της διασποράς των μετοχών της, με την προσέλκυση, μεταξύ άλλων, Ελλήνων ή και ξένων θεσμικών επενδυτών».

Η Invel ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης χθες ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Prodea και καταθέτοντάς τους ταυτόχρονα σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου καθώς και την έκθεση Αποτίμησης.