Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Νέες κινήσεις προς την κατεύθυνση της περαιτέρω αποκρατικοποίησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) κάνει το ΤΑΙΠΕΔ, ως συνέχεια πρόσφατης ρύθμισης του υπουργείου Οικονομικών η οποία δίνει τη δυνατότητα στο Ταμείο να πραγματοποιεί ιδιωτικές τοποθετήσεις μετοχών (και εισηγμένων εταιρειών). Το Ταμείο δημοσιοποίησε Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για ανεξάρτητο σύμβουλο επί της διαδικασίας και της τιμολόγησης χρηματιστηριακής συναλλαγής. Ειδικότερα, το ΤΑΙΠΕΔ επιδιώκει να προσλάβει πιστωτικό ίδρυμα ή Ε.Π.Ε.Υ. ως ανεξάρτητο σύμβουλο για να γνωμοδοτήσει στο Ταμείο αναφορικά με το: α) εάν η διαδικασία που ακολουθεί το Ταμείο για μία Χρηματιστηριακή Συναλλαγή που θα καθοριστεί από το αυτό σε εύθετο χρόνο είναι σύμφωνη με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για παρόμοιες χρηματιστηριακές συναλλαγές, και β) δεδομένης μιας θετικής γνώμης για το ανωτέρω, εάν η τιμή ανά μετοχή που προσφέρεται στο Ταμείο αναφορικά με τη Χρηματιστηριακή Συναλλαγή θα μπορούσε να θεωρηθεί δίκαιη κι εύλογη. Οι κινήσεις αυτές αφορούν στον ΔΑΑ, αλλά και στην HelleniQ Energy (πρώην ΕΛΠΕ) όπου σχεδιάζεται, εάν τελικά δεν αλλάξει κάτι στις προθέσεις κυβέρνησης, βασικών μετόχων και ΤΑΙΠΕΔ, η διάθεση μετοχών μέσω placements.

Τι αναμένεται για τον ΔΑΑ

Σχετικά με την περαιτέρω αποκρατικοποίηση του ΔΑΑ, το IPO εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στο α’ τρίμηνο του 2024. Πρώτα όμως θα πρέπει να έρθει στη Βουλή προς κύρωση η τροποποιημένη Σύμβαση Παραχώρησης (με ορίζοντα έως το 2046) που αναφέρεται σε θέματα σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, θα σταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το σχετικό ενημερωτικό δελτίο μέσα στο προσεχές διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι προωθείται η διάθεση του 30% των μετοχών της εταιρείας, κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ, σε ιδιώτες μετόχους. Το 20% των μετοχών θα διατεθεί στο ευρύ επενδυτικό κοινό και το υπόλοιπο 10% θα διατεθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης προς την Avi Alliance, με σχετικό υπερτίμημα. Σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ είναι οι Bank of America, Morgan Stanley και Deutche Bank. Η κίνηση θα αποτελέσει μια δυνατή ενίσχυση για την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά.

Η διάθεση μετοχών της HelleniQ Energy

Αναφορικά με την HelleniQ Energy, οι πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι ΤΑΙΠΕΔ -κυβέρνηση και όμιλος Λάτση επεξεργάζονται σενάρια διάθεσης μετοχών, αρχικά ποσοστού 10% – 12% και προσεχώς και πρόσθετου, ενδεχομένως, μεριδίου. Στόχος είναι να αυξηθεί η μετοχική διασπορά (free float) ώστε να αντικατοπτρίζεται καλύτερα η αξία της εισηγμένης. Το μερίδιο θα προέλθει τόσο από το ποσοστό της Paneuropean Oil & Industrial Holdings (όμιλος Λάτση) που κατέχει το 47,12% όσο και του ΤΑΙΠΕΔ που ελέγχει το 35% περίπου (μεγαλύτερο ποσοστό θα δοθεί από τον όμιλο Λάτση).