Στα 38 δισ ευρώ ανήλθε το ύψος των επενδύσεων στη Βιομηχανία από το 2010  μέχρι σήμερα, οι οποίες έφεραν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 117.000 σημειώνοντας άνοδο κατά 30% που ήταν η μεγαλύτερη στην Ε.Ε. Η Βιομηχανία προσφέρει 32% υψηλότερες μέσες αμοιβές σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους. Παρέχει εργασία σε 3.500 ερευνητές υψηλής εξειδίκευσης έναντι 1900 το 2011. Τα στοιχεία για την πορεία της Βιομηχανίας δόθηκαν από την ομιλία του Δρ.Γιώργου Ξηρογιάννη, γενικού διευθυντή του ΣΕΒ σε Συνέδριο για τη Βιομηχανία με βασικό θέμα «Σχέδιο και Τομές για το μέλλον των δυνατοτήτων μας» , επισημαίνοντας  ότι η πράσινη στροφή της Βιομηχανίας φαίνεται από τη μείωση των εκπομπών επικίνδυνων αερίων, με τις ποσότητες αυτές να έχουν μειωθεί 40%. Σήμερα, πάνω από το 60% της εγκατεστημένης ισχύος, προέρχεται από μονάδες ΑΠΕ. Ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. «Πρέπει όμως να κάνουμε μεγαλύτερη πρόοδο στην κυκλική χρήση υλικών. Πρέπει να βελτιώσουμε το ποσοστό κυκλικής χρήσης, που είναι σήμερα στο 5,4%», σημείωσε.

Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε ο πρόεδρος  του ΣΕΒ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, σημειώνοντας, ότι ο κόσμος αλλάζει αλλά η βιομηχανία παραμένει πυλώνας σταθερότητας.

Τόνισε ότι στην πορεία της ελληνικής Βιομηχανίας προς το 2030 υπάρχουν ευκαιρίες που δεν πρέπει να χαθούν αλλά και μικρές επαναστάσεις που πρέπει να γίνουν τώρα όπως:

 

  • Ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας που αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής, απασχολεί εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό, συνεισφέρει στην αύξηση των εξαγωγών και συμβάλει καθοριστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.
  • Επενδυτική κινητοποίηση μέσα από ειδικά προγράμματα ενθάρρυνσης επενδύσεων μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, αποτελεσματικούς μηχανισμούς έγκρισης και αδειοδότησης νέων επενδύσεων, άρση αντικινήτρων στο φορολογικό πλαίσιο και ευθυγράμμιση των φορολογικών πρακτικών με αντίστοιχες ευρωπαϊκές.
  • Διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στην πορεία προς την πράσινη μετάβαση και προσαρμογή της αγοράς ενέργειας για αδιάλειπτη πρόσβαση σε πράσινη ενέργεια σε λογικό κόστος.
  • Μείωση της γραφειοκρατίας και των διοικητικών βαρών της νομοθεσίας στη λειτουργία των επιχειρήσεων μέσα από μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα συστημάτων της δημόσιας διοίκησης, δραστική απλοποίηση υπηρεσιών και διαδικασιών πριν τη ψηφιοποίηση τους, απλοποίηση της αδειοδότησης εγκαταστάσεων και επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης.

 

Σημαντική ήταν και η  παρέμβαση του κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου, Αντιπροέδρου του  ΣΕΒ που εστίασε στις αλλαγές που τις χαρακτηρίζει τεράστιες , επισημαίνοντας  ότι περίπου 69 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν έως το 2027, αλλά, ταυτόχρονα, θα χαθούν 83 εκατομμύρια τρέχουσες θέσεις εργασίας.

 Παγκόσμιοι κίνδυνοι, που αγγίζουν σε μεγάλο βαθμό και την Ελλάδα, είναι η βραδύτερη οικονομική ανάπτυξη, οι ελλείψεις ανθρώπων και μυαλών, καθώς και ο υψηλός πληθωρισμός.

Παράλληλα, η Ελλάδα αποκλίνει σε σχέση με την Ευρώπη στα θέματα της οργάνωσης εργασίας και αυτό της δημιουργεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με τις άλλες ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, σημείωσε.

Το θέμα των ελλείψεων ανθρώπων με τις κατάλληλες δεξιότητες σχετίζεται ξεκάθαρα με την έλλειψη της αντίστοιχης προσφοράς εργασίας, δεδομένου τού ότι δεν «βγαίνουν» αυτοί οι εργαζόμενοι από όλες τις μορφές εκπαίδευσης. Αλλά

και το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό δεν ανακατευθύνεται – μέσω της κατάρτισης – στις ειδικότητες που ζητάει η αγορά.

Ένα ανταγωνιστικό φορο- ασφαλιστικό πλαίσιο, καθώς και βελτίωση των δομών φορέων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου κεφαλαίου, είναι ένα σύνολο δράσεων που απαιτεί τη στενή συνεργασία κράτους και επιχειρήσεων ώστε να διαμορφώσουμε μακροπρόθεσμα ανταγωνιστική οικονομία.

Νίκος Θεοδωρόπουλος