Για αύριο Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου, και εφόσον δεν προκύψει κάποια αλλαγή της τελευταία στιγμής ως προς το χρονοδιάγραμμα, έχει προγραμματιστεί από το ΤΑΙΠΕΔ το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έχουν καταθέσει οι 4 διεκδικητές του 67% των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε.. Η εξέλιξη αυτή θα σημαίνει και την ανάδειξη πλειοδότη – προτιμητέου επενδυτή, εκτός αν το Ταμείο ζητήσει, όπως συχνά πράττει, νέες βελτιωμένες προσφορές ιδίως αν η διαφορά ανάμεσα σε πρώτο και δεύτερο είναι έως 10%.


Να αναφέρουμε ότι έχουν υποβληθεί προσφορές για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής 67% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ Α.Ε.), από την Κοινοπραξία Goldair Cargo A.E. – Goldair Handling Α.Ε., την Κοινοπραξία Israel Shipyards Ltd – Χαλυβουργία Ελλάδος Α.Ε., τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. και τη Mariner Capital Ltd (από τη Μάλτα).

Η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Βόλου» A.E. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του λιμανιού του Βόλου, των θαλάσσιων εγκαταστάσεων του αλιευτικού καταφυγίου που βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του αιγιαλού της πόλης, των λιμενικών εγκαταστάσεων του Αλμυρού και της Αγριάς. Οι κύριες δραστηριότητες της Ο.Λ.Β. Α.Ε. περιλαμβάνουν υπηρεσίες εμπορευμάτων και εμπορευματοκιβωτίων, χάλυβα και παλιοσίδερα, ξηρό και υγρό χύδην φορτίο μαζί με υπηρεσίες επιβατών, συμπεριλαμβανομένων ferry boat προς τις Σποράδες, καθώς και δραστηριότητες κρουαζιέρας, ενώ στην ατζέντα είναι και χρήσεις car terminal.

Για τη χρήση του 2022 ο Οργανισμού Λιμένος Βόλου πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 5.447.049 ευρώ, αυξημένος κατά 3,48% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (5.263.562 ευρώ), κυρίως λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης του λιμένα, καθώς και της αύξησης της διακίνησης εμπορευμάτων. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων για το 2022 ανήλθαν σε 716.474 ευρώ (έναντι 522.419 ευρώ το 2021). Η έκταση του λιμένα υπολογίζεται σε 650.000 τ.μ.. Η περιοχή είναι σε κομβικό σημείο, σε απόσταση 330 χλμ. από την Αθήνα και 215 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη, με το λιμάνι να έχει οδική σύνδεση (10 χλμ.) με τον κεντρικό οδικό άξονα αλλά και σύνδεση με το αεροδρόμιο (Αγχιάλου).

Υπενθυμίζεται ότι στην εταιρεία παραχωρήθηκε (για 60 έτη, έως το 2062) το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτηρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης: α) του λιμένος Βόλου, β) των λιμενικών εγκαταστάσεων (προβλήτες) στη θέση Γορίτσα της Αγριάς (προβλήτες φορτοεκφόρτωσης «ΑΓΕΤ Ηρακλής» και «Ελινόιλ»), γ) των λιμενικών εγκαταστάσεων (προβλήτες) φορτοεκφόρτωσης στη θέση Τσιγγέλι στον Αλμυρό Μαγνησίας (προβλήτες φορτοεκφόρτωσης «Sovel» και της «Αειφόρος Α.Ε.»), και (δ) των λιμενικών εγκαταστάσεων στον όρμο της Αγριάς Βόλου.