Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος η περιβαλλοντική μελέτη του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για τη δημιουργία του κυβερνητικού πάρκου με την επωνυμία «Ανδρέας Λεντάκης» στο ακίνητο της Πυρκάλ, έκτασης 154.797 τ.μ., στον Δήμο Δάφνης – Υμηττού.

Είναι ακόμα ένα βήμα στην κατεύθυνση της υλοποίησης του κυβερνητικού πάρκου στο οποίο θα μεταφερθούν 9 υπουργεία και άλλοι φορείς του δημοσίου. Πρόκειται για έργο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) με κόστος κατασκευής περί τα 250 εκατ. που θα βαρύνει τον ιδιώτη.

Τη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη του οικονομικού φορέα (πιθανότατα κοινοπραξία) που θα αναλάβει την κατασκευή και στη συνέχεια λειτουργία του κυβερνητικού πάρκου έχει αναλάβει το ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου). Σύμφωνα με πληροφορίες η προκήρυξη του έργου προγραμματίζεται για το 2ο τρίμηνο του 2024. Το ΤΑΙΠΕΔ και συγκεκριμένα η μονάδα ωρίμανσης έργων που έχει συστήσει, με επικεφαλής τον Παναγιώτη Σταμπουλίδη, έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει και τη μεταφορά της δραστηριότητας της ΕΑΣ που έχει απομείνει στο προς αξιοποίηση ακίνητο σε άλλες εγκαταστάσεις της στη Μάνδρα.

Το εν λόγω ακίνητο φιλοξενεί από το 1874 το βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής όπλων και πυρομαχικών της Πυρκάλ, ιδιοκτησίας της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ ΑΒΕΕ) ωστόσο έχει αποφασιστεί αναγκαστική απαλλοτρίωση του υπέρ του υπουργείου Οικονομικών, έναντι 31 εκατ. ευρώ.

Τα υπουργεία που πρόκειται να μεταφερθούν είναι τα: Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Υγείας, Τουρισμού, Πολιτισμού, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και  Ενέργειας. Επιπλέον, στον ίδιο χώρο θα μεταφερθεί το ΤΑΙΠΕΔ, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, η εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Τα προαναφερόμενα υπουργεία στεγάζονται σε χώρους μισθωμένους από το Δημόσιο (107 κτήρια) και άλλα σε ιδιόκτητα ακίνητά του (20), διάσπαρτα στο λεκανοπέδιο Αττικής, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας, τον Πειραιά, το Μαρούσι και τον Χολαργό.

Βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στη μισή περίπου έκταση του ακινήτου θα γίνει το κυβερνητικό πάρκο. Η υπόλοιπη θα αποδοθεί ως εισφορά σε γη για τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

Χαρακτηρίζεται σύνθετο έργο για το οποίο καταγράφονται και ενστάσεις, μεταξύ άλλων, για την κυκλοφοριακή επιβάρυνση που θα υποστεί η περιοχή, υποδεχόμενη καθημερινά περί τους 14 χιλ. δημοσίους υπαλλήλους και έναν αριθμό πολιτών, καθώς και για τις επιπτώσεις της απομάκρυνσης των δημοσίων υπηρεσιών από τον υπόλοιπο αστικό ιστό, χωρίς ειδική μελέτη.

Ειδικότερα με βάση το προτεινόμενο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) για την αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου στην πρώτη Χωρική Ενότητα (Χωρική Ενότητα 1 – ΠΚ), που αφορά στο 50% της συνολικής έκτασης, σχεδιάζεται η εγκατάσταση των προαναφερόμενων δημοσίων υπηρεσιών και λόγω της ειδικής λειτουργίας των κτηρίων που προτείνεται να ανεγερθούν, καθορίζεται η γενική κατηγορία χρήσεων γης πολεοδομικού κέντρου του π.δ.59/2018.

Από την έκταση των 77 περίπου στρεμμάτων (50% της συνολικής έκτασης), που προτείνεται να καταλαμβάνει η εν λόγω χρήση πολεοδομικού κέντρου, το 40% θα αποδοθεί ως εισφορά σε γη, για τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, που θα συνδέονται και ουσιαστικά θα επεκτείνουν χωρικά αλλά και λειτουργικά τον ελεύθερο χώρο πρασίνου (δεύτερη Χωρική Ενότητα).

Εντός των κοινωφελών χώρων περιλαμβάνονται υφιστάμενα κτίσματα, των οποίων αναμένεται η κήρυξη ως διατηρητέα, που προβλέπεται να λειτουργήσουν ως μουσεία, συνεδριακοί χώροι κ.τ.λ. Η οικοδομήσιμη έκταση που θα προκύψει τελικά στην περιοχή του εξεταζόμενου ακινήτου θα αφορά τα 46,5 περίπου στρέμματα από τα συνολικά 155 ήτοι το 30% περίπου της συνολικής έκτασης. Στην εν λόγω έκταση περιλαμβάνονται, τόσο τα νέα κτήρια, όσο και μέρος των υφιστάμενων διατηρητέων, ως αξιόλογα βιομηχανικά κελύφη, που θα διατηρηθούν και θα αποκατασταθούν.

Στη δεύτερη Χωρική Ενότητα (Χωρική Ενότητα 2 – ΕΧ-ΑΠ) που ανέρχεται ομοίως σε ποσοστό 50% επί του συνόλου της έκτασης, καθορίζεται η γενική κατηγορία χρήσεων γης Ελεύθεροι χώροι Αστικό Πράσινο, που αποδίδεται ως ευρύς κοινωνικός εξοπλισμός στην πόλη και συμπεριλαμβάνει κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους. Λόγω του μεγέθους της έκτασης, που ανέρχεται περίπου σε 77 στρέμματα, αυτή αναμένεται να λειτουργήσει ως χώρος υπερτοπικού πρασίνου επιπέδου πάρκου πόλης. Η ως άνω Χωρική Ενότητα θα ενοποιήσει τον αστικό ιστό που σήμερα διασπάται, θα καλύψει ανάγκες σε πράσινο της άμεσης κυρίως αλλά και της ευρύτερης περιοχής και θα αποδώσει τμήμα των υφιστάμενων κτιρίων, τα οποία κρίνονται ως αξιόλογα και διατηρητέα, στους κατοίκους της περιοχής με χώρους πολιτισμού και άλλες κοινωφελείς λειτουργίες.

Συγκεντρωτικά, βάσει της πρότασης προκύπτει μέγιστη συνολική δόμηση 148.704 τ.μ. και μέγιστη συνολική κάλυψη 45.257 τ.μ., η οποία αναλύεται ως εξής:

  • Από το υφιστάμενο κτιριακό δυναμικό διατηρούνται 47.704 τ.μ., τα οποία καλύπτουν επιφάνεια 27,7 περίπου στρεμμάτων.
  • Νέα μέγιστη δόμηση 98.000 τ.μ. με συνολική επιπλέον κάλυψη 17,6 περίπου στρεμμάτων.

Τα μεγέθη αυτά διαμορφώνουν συντελεστή δόμησης 1 για το σύνολο της περιοχής επέμβασης, ενώ στο Πολεοδομικό Κέντρο ο μέσος συντελεστής δόμησης διαμορφώνεται σε 1,8.

Λοιπά έργα υποδομής

 Παράλληλα με τις διαδικασίες υλοποίησης του κυβερνητικού πάρκου, σε επόμενο στάδιο σχεδιασμού προτείνονται παρεμβάσεις όπως:

Για την ασφαλή διέλευση των πεζών από τον σταθμό του Μετρό «Δάφνη» έως το Κυβερνητικό Πάρκο, και την αποφυγή διέλευσής τους διά μέσω των αξόνων Βουλιαγμένης, Εθν. Αντιστάσεως και Ηλιουπόλεως, η άμεση σύνδεση της περιοχής επέμβασης με τη στάση του Μετρό «Δάφνη» μέσω υπόγειας σήραγγας που θα οδηγεί τους χρήστες εντός του κυβερνητικού πάρκου. Επιπλέον, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων λόγω της προσέλευσης μεγάλου αριθμού επισκεπτών και καθημερινών χρηστών, πέραν της χρήσης των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης στα νέα κτίρια του ακινήτου και του υφιστάμενου σταθμού Μετρό, προτείνονται μέτρα από τη Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων, όπως είναι α) η προσαρμογή του οδικού δικτύου ώστε να απορροφήσει τη νέα ζήτηση αντισταθμίζοντας την επιβάρυνση, β) οι αναπλάσεις με κατασκευή πεζόδρομων και οδών ήπιας κυκλοφορίας και γ) η διαχείριση της στάθμευσης παρά των οδών που συνδέουν την περιοχή επέμβασης με τις κεντρικές αρτηρίες.