Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Σε προχωρημένες αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Trade Estates ΑΕΕΑΠ του ομίλου Fourlis βρίσκεται η Ελλάκτωρ για την πώληση και του εμπορικού κέντρου Smart Park.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση ο καθορισμός του τιμήματος τελεί υπό όρους, παραδοχές και προϋποθέσεις, οι οποίες τελούν υπό διαπραγμάτευση.

Η Trade Estates είναι σε φάση ανάπτυξης και σύντομα θα προχωρήσει η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο. Όπως δήλωσε χθες η διοίκησή της με αφορμή τα αποτελέσματα 6μήνου του Ομίλου Fourlis σύντομα θα υποβληθεί το Ενημερωτικό Δελτίο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, ενώ η διαπραγμάτευση των μετοχών της Trade Estates αναμένεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2023. Το Smart Park είναι ένα περιουσιακό στοιχείο συναφές με όσα ήδη έχει.

Το εμπορικό κέντρο είναι το τρίτο κατά σειρά περιουσιακό στοιχείο που πουλά η Ελλάκτωρ. Έχει πουλήσει το 75% των ΑΠΕ που κατείχε και έχει συνάψει συμφωνία με την Intrakat για την πώληση τα Άκτωρ (θυγατρική για τις κατασκευές) η οποία τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Το Smart Park είναι συνολικής επιφανείας 53.000 τ.μ. Το πρώτο τρίμηνο (τελευταία επίσημα οικονομικά στοιχεία) είχε έσοδα ύψους περίπου 2,5 εκατ. έναντι εσόδων 2,1 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Τα EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) διαμορφώθηκαν σε 1,8 εκατ. έναντι 1,7 εκατ. και το EBIT σε 1,3 εκατ., ίδιο με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ανήκει στην εταιρεία Γυαλού Εμπορική & Τουριστική ΑΕ η οποία είναι θυγατρική της Reds (η τελευταία είναι θυγατρική της Ελλάκτωρ). Τα έσοδα της Reds προέρχονται αποκλειστικά από την εκμίσθωση ακινήτων του Smart Park.

Βάσει επίσης των επίσημων στοιχείων παρατηρήθηκε αύξηση στην επισκεψιμότητα του Πάρκου κατά 30% στο α’ τρίμηνο του 2023 έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2022. Την ίδια περίοδο ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων αυξήθηκε 35%.