Πηγή Εικόνας: Photo by Max Andrey from Pexels

Της Τέτης Ηγουμενίδη


Υπό την αίρεση της διαδικασίας για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού σε εξέλιξη βρίσκονται δύο διαγωνισμοί που αφορούν στον αυτοκινητόδρομο, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 161 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), που προωθεί ο φορέας Εγνατία Οδός Α.Ε..

Πρόκειται ειδικότερα για τη 2ετή (2023 – 2025) «Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου στον Ανατολικό Τομέα και στους Κάθετους Άξονες Α1, Α25 & Α23» (73 εκατ.) και για τη «Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου στον Δυτικό Τομέα και στον Κάθετο Άξονα Α29» (88 εκατ. ευρώ) με την υποβολή των προσφορών να έχει προγραμματιστεί για τις 13 Σεπτεμβρίου.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από τα έσοδα των διοδίων της Εγνατία Οδός Α.Ε.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη και των δύο διαγωνισμών, «η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δύο έτη από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ή και νωρίτερα εφόσον ο παραχωρησιούχος που θα αναδειχθεί κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας από το ΤΑΙΠΕΔ δεν επιθυμεί τη συνέχισή της. Σε μια τέτοια περίπτωση η Εγνατία Οδός Α.Ε. καταγγέλλει εγγράφως τη σύμβαση αζημίως για την ίδια, για το ελληνικό δημόσιο και για το ΤΑΙΠΕΔ. Τη δυνατότητα αυτή της Εγνατία Οδός Α.Ε. λαμβάνει υπόψη κάθε ενδιαφερόμενος, ώστε να διαμορφώσει κατάλληλα την οικονομική του προσφορά».

Υπενθυμίζεται ότι στο διαγωνισμό για την 35ετή σύμβαση παραχώρησης που αφορά στη διαχείριση, λειτουργία και αναβάθμιση (με σημαντικές κατασκευαστικές εργασίες) του κεντρικού άξονα και των τριών καθέτων της Εγνατίας ανάδοχος είναι η κοινοπραξία των  ΓΕΚ Τέρνα -EGIS Projects (με προσφορά 1,496 δις ευρώ).

Στην παρούσα συγκυρία και παρά το γεγονός ότι ο διαγωνισμός για την Εγνατία ολοκληρώθηκε πριν περίπου δύο χρόνια δεν υπάρχει σαφής εκτίμηση για το πότε θα υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και του αναδόχου. Εκκρεμεί ο έλεγχος της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και η υπογραφή της υπουργικής απόφασης για την αύξηση των διοδίων στην Εγνατία. Στην καθυστέρηση, μεταξύ άλλων, ρόλο έχουν διαδραματίσει οι αλλαγές στις συνθήκες της τραπεζικής χρηματοδότησης καθώς και η προεκλογική περίοδος.

Αναφορικά με το αντικείμενο των δύο προαναφερόμενων έργων είναι η τεχνική αστυνόμευση, η λειτουργία, οι εργασίες στοιχειώδους ή και προληπτικής συντήρησης καθώς και οι εργασίες αναβάθμισης – βελτίωσης όλων των έργων Πολιτικού Μηχανικού και Η-Μ εγκαταστάσεων του αυτοκινητοδρόμου και των καθέτων αξόνων του – ανοικτής οδοποιίας και σηράγγων – για 24 (είκοσι τέσσερις) μήνες, όσο αφορά τις περιοχές: Στο δυτικό τομέα (περιφερειακές ενότητες Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Τρικάλων Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς και Ημαθίας) και στον ανατολικό (περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου).