Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη συγκέντρωση όλων των εμπορικών της κέντρων σε μια εταιρεία, τη Lamda Malls, που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο προχωρά, κάνοντας τις αναγκαίες κινήσεις, η Lamda Development η οποία ανακοίνωσε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της στις 15 Σεπτεμβρίου.

Θέμα της η έγκριση του του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης αναφορικά με την κοινή διάσπαση της εταιρείας Lamda Olympia Village (L.O.V. S.M.S.A) με απορρόφηση από την ίδια και την Lamda Malls (100% θυγατρική της) και με σύσταση νέας εταιρείας.

«Προίκα» της Lamda Malls είναι τα 4 σε λειτουργία εμπορικά κέντρα (The Mall Athens, Golden Hall και Designer Outlet στην Αθήνα και Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη) και στη συνέχεια τα δύο που θα κατασκευαστούν στο Ελληνικό (Vouliagmenis Mall και Riviera Galleria).

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Lamda, Οδυσσέα Αθανασίου, (ενημέρωση επενδυτών αρχές Ιουλίου) στόχος είναι η άντληση 150 εκατ. ευρώ από την εισαγωγή στο ΧΑΑ της Lamda Malls η οποία με βάση το χρονοδιάγραμμα (και εκτός απρόοπτου) θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024. Το ποσό αυτό θα διατεθεί για την κατασκευή των δύο νέων εμπορικών της κέντρων στο Ελληνικό και τη μείωση του δανεισμού της.

Η προαναφερόμενη Διάσπαση, βάσει των όσων σημειώνονται από τη διοίκηση της εταιρείας στα σχετικά κείμενα, κρίνεται «σκόπιμη και επωφελής για το σύνολο των εταιρειών που μετέχουν καθώς θα συντελέσει στη δημιουργία ενός ενισχυμένου εταιρικού σχήματος σε οικονομικό, επιχειρηματικό και διοικητικό επίπεδο. Συνοπτικά, η Διάσπαση έχει ως στόχο και επιδιωκόμενο αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση και απλοποίηση της οργανωτικής δομής του ομίλου επιχειρήσεων της Lamda Development, η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής που έχει θέσει ο όμιλος για τα επόμενα έτη».

Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου (GAV) των Εμπορικών Κέντρων της Lamda (τελευταία αποτίμηση των ανεξάρτητων εκτιμητών 31.12.2022) ήταν 1,033 δις μετά και την ενοποίηση του Designer Outlet Athens (από 06.08.2022). Η αξία του The Mall Athens είναι 454 εκατ., του Med Cosmos 191 εκατ. του Golden Hall 272 εκατ. και του Designer Outlet Athens 116 εκατ. ευρώ.

Η μέση απόδοση τους είναι 7,5% και τα EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) το 2022, 69 εκατ. ευρώ.

Στη Lamda Malls σήμερα ανήκουν το Golden Hall και το Med Cosmos. Η θυγατρική της Lamda, LOV, έχει τα The Mall Athens και το Designer Outlet Athens (τα οποία μέσω της διαδικασίας που είναι σε εξέλιξη θα περάσουν και αυτά στην Lamda Malls) ενώ στη Ellinikon Malls Holding ανήκουν το Vouliagmenis Mall και το Riviera Galleria.

Το κόστος δημιουργίας των δύο νέων εμπορικών κέντρων στο Ελληνικό είναι συνολικά 1,052 δις. ευρώ (προϋπολογισμός κατασκευής 656 εκατ., κόστος γης και υποδομές 263 εκατ., άλλα κόστη 133 εκατ.). Η χρηματοδότησή τους θα προέλθει από ίδια κεφάλαια (271 εκατ.) τραπεζικό δανεισμό (575 εκατ.) και από πωλήσεις γραφείων και άλλες πηγές (206 εκατ.).

Το Vouliagmenis Mall θα είναι το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της χώρας με 90 χιλ. τ.μ. εκμισθώσιμη επιφάνεια και θα ολοκληρωθεί (με βάση το πιο πρόσφατα ανακοινωμένο χρονοδιάγραμμα) το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα ολοκληρωθεί το Riviera Galleria στο παραλιακό μέτωπο του Ελληνικού το οποίο θα έχει 100 καταστήματα (19 χιλ. τ.μ. μισθώσιμος χώρος).