Της Τέτης Ηγουμενίδη

Τρεις οικονομικοί φορείς, τουλάχιστον, κατέθεσαν χθες προσφορά για το έργο της κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έργο συνολικού προϋπολογισμού 241,88 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Πρόκειται για την Τέρνα Ενεργειακή και τις κοινοπραξίες Ηλέκτωρ – Μεσόγειος και Intrakat – Watt. Δεν κατέστη δυνατόν να μάθουμε αν στον εν λόγω διαγωνισμό κατέβηκε ο Όμιλος Μυτιληναίου και η Άβαξ.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα επεξεργάζεται 150.200 τόνους απορριμμάτων ως εξής:

Α.  Οι 128.200 τόνοι θα είναι σύμμεικτα απόβλητα. Θα επεξεργάζεται το 36% των παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, τα σύμμεικτα απορρίμματα της Π.Ε. Χαλκιδικής, τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ Π.Ε. Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης (15% έκαστο), τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων των Π.Ε. Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης (10% έκαστο).

Β. Και 22.000 τόνους προδιαλεγμένων αποβλήτων (1η ΜΕΒΑ Αν. Τομέα Π.Ε. Θεσσαλονίκης). Η εν λόγω ΜΕΒΑ (Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων) σύμφωνα με το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, θα εξυπηρετεί τον Δήμο Θέρμης και το 65% του Δήμου Θεσσαλονίκης Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού. Επίσης, η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η κανονική λειτουργία της υποδομής για έξι έτη.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστον σε 96 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι 18, κατά μέγιστον, αφορούν στην κατασκευή του έργου, τη θέση του σε λειτουργία του και την προμήθεια του κινητού εξοπλισμού, οι 6 μήνες τη δοκιμαστική λειτουργία και οι επόμενοι 72 την κανονική λειτουργία.

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας που εκτελεί το έργο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης) κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έως και 6 έτη.

Η εν λόγω ΜΕΒΑ θα κατασκευαστεί στη θέση «Άγιος Αντώνιος» (σε έκταση 816 στρεμμάτων) εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Κάτω Σχολαρίου και Αγίου Αντωνίου.