Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μια νέα συνεργασία στον τομέα των ακινήτων ή και του τουρισμού/φιλοξενίας φαίνεται να σηματοδοτεί η προ ημερών ανακοίνωση περί συνεργασίας της πλευράς Στέγγου (Τεχνική Ολυμπιακή) με την οικογένεια του Παύλου Βαρδινογιάννη. Η συμμαχία αυτή θα γίνει μέσω της Luxury Life Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία έχει ιδρυθεί προ διετίας από την Τεχνική Ολυμπιακή με σκοπό κυρίως τη δραστηριοποίηση στον ευρύτερο τομέα real estate και τουρισμού. Σημειώνεται ότι η Τεχνική Ολυμπιακή αφενός τα τελευταία έτη έχει εισέλθει στην αγορά real estate κυρίως μέσω της απόκτησης πακέτων ακινήτων που βρίσκονταν σε «κόκκινα» δάνεια,, αφετέρου, λόγω της παλιάς ενασχόλησης με το ξενοδοχειακό συγκρότημα Πόρτο Καράς γνωρίζει αυτόν τον χώρο (τουρισμός). Προφανώς λοιπόν, η νέα δράση της οικογένειας Στέγγου με την αγοραπωλησία, εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ακινήτων αλλά και ακινήτων τρίτων και η παρουσία της στον τομέα φιλοξενίας (αν και εκκρεμεί η ολοκλήρωση πορίσματος τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή όσον αφορά το τελικό τίμημα για τη μεταβίβαση του Πόρτο Καρράς), προσέλκυσε το ενδιαφέρον της οικογένειας του Παύλου Βαρδινογιάννη.

 

Την Παρασκευή η Τεχνική Ολυμπιακή ανακοίνωνε ότι προέβη σε κατάρτιση μη δεσμευτικού μνημονίου συναντίληψης (MoU) με την εδρεύουσα στην Κύπρο εταιρεία με την επωνυμία SFAX OIL LTD, συμφερόντων του αλλοδαπού εμπιστεύματος με την επωνυμία SFAX TRUST, συμφερόντων μελών της οικογενείας του κ. Παύλου Βαρδινογιάννη, με αντικείμενο τη συμμετοχή της τελευταίας κατά 50% στο κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυμία «Luxury Life Μονοπρόσωπη ΙΚΕ». Σχετικά θα καταρτισθούν ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των μερών, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων.

Δυο μέρες πριν, γνωστοποιούσε ότι η θυγατρική εταιρεία αυτής με την επωνυμία «Luxury Life Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» προέβη σε κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού με τις εταιρείες ειδικού σκοπού (πωλήτριες), τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει η «Intrum Hellas REO Solutions A.E.», με αντικείμενο την απόκτηση χαρτοφυλακίου έως 186 ακινήτων. Το τίμημα για την ως άνω συναλλαγή θα ανέλθει έως του ποσού των δέκα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€19.800.000). Ήδη καταβλήθηκε από τη Θυγατρική στις πωλήτριες εταιρείες προκαταβολή ανερχόμενη σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 4.564.500). Η συναλλαγή θα υλοποιηθεί σταδιακά με την κατάρτιση των συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης των ακινήτων.

Να σημειωθεί ότι ο όμιλος έχει εδώ και μερικά χρόνια εισέλθει πιο ενεργά στον τομέα ακινήτων. Για παράδειγμα το 2022 ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του εξαγγελθέντος επενδυτικού της προγράμματος, συμμετείχε σε πλειστηριασμό τριώροφου κτιρίου καταστημάτων και δύο υπογείων ορόφων συνολικής επιφάνειας 4.267 μ2 επί οικοπέδου εκτάσεως 4.570 μ2, ευρισκόμενο στο 2ο χλμ. της Λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου στο Κορωπί (του ακινήτου της Renault), όπου πλειοδότησε προσφέροντας το ποσό των €2.512.000. Επίσης, η Τεχνική Ολυμπιακή προχώρησε στην απόκτηση μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν ως εξασφάλιση ακίνητα του επιχειρηματία Κ. Βελάνη, και συγκεκριμένα δύο κατοικίες σε Βούλα και το Ψυχικό.

Να σημειωθεί ότι πλέον η Τεχνική Ολυμπιακή έχει στραφεί στον τομέα του real estate αλλά και αυτόν της Ναυτιλίας που αποτελούν τους κύριους τομείς ανάπτυξης της εισηγμένης.