Της Τέτης Ηγουμενίδη

Η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της 100% θυγατρικής του, Cosmote, που ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ αποτελεί βήμα της ολοκλήρωσης του εταιρικού μετασχηματισμού του που ξεκίνησε το 2011.

Δεν θα έχει καμία επίπτωση στους πελάτες του καθώς επί της ουσίας ΟΤΕ και Cosmote λειτουργούν εδώ και αρκετά χρόνια ενιαία, υπό το brand Cosmote.

Ωστόσο μέσω της παραπάνω διαδικασίας επιτυγχάνεται η απλοποίηση και βελτιστοποίηση των λειτουργιών του Ομίλου και η αποτελεσματικότερη διοικητική οργάνωση καθώς, μεταξύ άλλων, τυπικά σε διάφορες διευθύνσεις υπάρχουν εργαζόμενοι και από τις δύο νομικές οντότητες ή ακόμα δύο διαφορετικοί προϋπολογισμοί για την ίδια ενέργεια (πχ. στη διαφήμιση) γεγονός που προσθέτει διοικητική εργασία.

Η απορρόφηση δεν θα έχει επίσης επίπτωση στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, καθώς η απορροφούμενη εταιρεία (Cosmote) ενοποιείται πλήρως στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του.

Η συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2024. Τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων τελικών εγκρίσεων από τα Διοικητικά Συμβούλια της απορροφώσας και της απορροφώμενης εταιρείας καθώς και της καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σχετικής εγκριτικής απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης.