Της Τέτης Ηγουμενίδη

Έπειτα από σχετικό αίτημα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ξεκίνησε διαδικασία για την αλλαγή του Γενικού Κανονισμού Γενικών Αδειών ώστε να επιτραπεί η τιμαριθμική αναπροσαρμογή στα συμβόλαια των τηλεπικοινωνιακών παρόχων με τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με το κείμενο που έθεσε χθες η ΕΕΤΤ σε δημόσια διαβούλευση για ένα μήνα (μέχρι 13 Ιουλίου) η ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής:

– Θα υπολογίζεται βάσει του πληθωρισμού του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ως Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ).

– Δύναται να εφαρμόζεται μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, μετά την οριστικοποίηση του ετήσιου πληθωρισμού του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Για τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί πριν την θέση σε ισχύ της προτεινόμενης διάταξης η εισαγωγή της ρήτρας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής συνιστά τροποποίηση τιμολογίων και παρέχεται η δυνατότητα αζήμιας καταγγελίας της σύμβασης. Απαγορεύεται η ενεργοποίηση της ρήτρας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής πριν την πάροδο τριών μηνών από την σύναψη του συμβολαίου.

Βάσει της επιχειρηματολογίας που αναπτύσσει η ΕΕΤΤ στη διαβούλευση ο τομέας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρουσιάζει ιδιαίτερα ανελαστική λειτουργία προσαρμογής στις απότομες αυξομειώσεις τους κόστους λειτουργίας του, όπως διαμορφώνεται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τον υψηλό πληθωρισμό υπηρεσιών, υλικών και πρώτων υλών.

Σημειώνεται σχετικά ότι για το έτος 2022 ο ετήσιος μέσος όρος του μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ομάδας Επικοινωνίες σημείωσε αρνητική μεταβολή 2,44%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο μηνιαίου ΔΤΚ Επικοινωνιών για το έτος 2021, δηλαδή αποπληθωρισμό, ενώ το σύνολο των υπηρεσιών και αγαθών του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, για το έτος 2022 παρουσίασε αύξηση, δηλαδή πληθωρισμό, της τάξης του 9,65%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Όπως εκτιμάται η δυνατότητα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής θα τεθεί σε εφαρμογή σε περίπου δύο μήνες, αφού δηλαδή ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαβούλευσης και ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από την Ολομέλεια της Επιτροπής.

Σύμφωνα πάντα με την ΕΕΤΤ ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, καλείται να αντιμετωπίσει τις πιέσεις που συνεπάγονται οι έντονες πληθωριστικές τάσεις, κυρίως λόγω της ανοδικής πορείας του ενεργειακού κόστους και των σημαντικών αυξήσεων των τιμών πρώτων υλών και υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την συντήρηση αλλά και περαιτέρω ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών, όπως οι επενδύσεις για την επέκταση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας (5G) και των δικτύων Νέας Γενιάς (FTTH).

Ακόμη, η ΕΕΤΤ διερεύνησε παρόμοιες πρακτικές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται ή πρόκειται να τεθεί σε ισχύ, μηχανισμός τιμαριθμικής αναπροσαρμογής συνδεδεμένος με τον δείκτη τιμών καταναλωτή. Για παράδειγμα, σχετικός μηχανισμός τιμαριθμικής αναπροσαρμογής λειτουργεί σε Αυστρία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία και Πορτογαλία, ενώ σχετική πρόβλεψη υπάρχει και στην Γαλλία και την Ισπανία.