Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση προχώρησε στην αποσφράγιση των δύο δεσμευτικών προσφορών που παρέλαβε στις 24 Απριλίου 2023 για την αξιοποίηση του Οργανισμού  Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (Ο.Λ.Η. Α.Ε.), μέσω της απόκτησης πλειοψηφικής συμμετοχής 67% στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού.

Μετά την αποσφράγιση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε την κατακύρωση του διαγωνισμού στην κοινοπραξία των εταιρειών Grimaldi Euromed S.p.A. & Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος 80 εκατ. ευρώ για το 67% των μετοχών.
Υπενθυμίζεται ότι στο διαγωνισμό συμμετείχε επίσης κοινοπραξία αποτελούμενη από τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – AVIAREPS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – NECTAR HOLDINGS LTD.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, το υψηλό τίμημα που προσέφερε το εν λόγω σχήμα, το οποίο ανακηρύχθηκε Προτιμητέος Επενδυτής και στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.,  αποδεικνύει την πίστη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές ανάπτυξης του λιμένα Ηρακλείου, της Κρήτης και της ελληνικής οικονομίας συνολικά. Αποτελεί, επίσης, αναφέρεται, ψήφο εμπιστοσύνης στις διαδικασίες του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο λειτουργεί με διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, για την αξιοποίηση κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Η αξιοποίηση της Ο.Λ.Η. Α.Ε. εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό σχέδιο για την αναβάθμιση των  υποδομών της Κρήτης, με την κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), και του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης.
Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, μετά δε την έγκριση αυτή πρόκειται να πραγματοποιηθεί η υπογραφή των συμβάσεων.
Η επιλογή του ΤΑΙΠΕΔ για συνεργασία του δημοσίου στον ΟΛΗ με την κοινοπραξία των ναυτιλιακών-μεταφορικών εταιρειών αντί της κοινοπραξίας (αεροπορικών) κατασκευαστών-logistics που έχουν (όλοι) ισχυρή βάση στην Κρήτη και έντονα τοπικά συμφέροντα, γαντάζει λογική (πέρα από το οικονομικό τίμημα), έχει τη δική της σημασία και αναμένεται να κριθεί από την αγορά στην πράξη