ανακύκλωση, απόβλητα, μονάδα διαλογής και επεξεργασίας απορριμμάτων,
Πηγή Εικόνας: Martin Stadlober / Pixabay

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά την επανάχρηση και την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων και όλων των απορριμμάτων συσκευασίας, καθώς και τον στόχο υγειονομικής ταφής για το 2035.

Η χώρα μας καταγράφει μια από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ, σύμφωνα με χθεσινή έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, σχετικά με τον εντοπισμό των κρατών μελών που κινδυνεύουν να μην πετύχουν τον στόχο προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων για το 2025, τον στόχο ανακύκλωσης των απορριμμάτων συσκευασίας για το 2025 και τον στόχο μείωσης της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων για το 2035.

Η κατάσταση δύσκολα θα βελτιωθεί όταν, μεταξύ άλλων, ο σχεδιασμός για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Αττική, που ζει ο μισός πληθυσμός της χώρας, δεν έχει ακόμα τεθεί σε τροχιά υλοποίησης.

Η Φυλή παραμένει ο μοναδικός υποδοχέας των απορριμμάτων του Λεκανοπεδίου με την οικεία Περιφέρεια εδώ και δύο δεκαετίες να μην καταλήγει στη χωροθέτηση των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) που πλέον πρέπει να μετατραπούν σε Εργοστάσια Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (Μ.Α.Α.) γιατί στο μεταξύ άλλαξαν οι σχετικές οδηγίες στην ΕΕ.

Βάσει των στόχων που έχουν τεθεί οι χώρες μέλη της ΕΕ έως το 2025 χρειάζεται να επιτύχουν τουλάχιστον: την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση του 55% των αστικών αποβλήτων. Την ανακύκλωση του 65% του συνόλου των απορριμμάτων συσκευασίας, και τους στόχους ανακύκλωσης απορριμμάτων συσκευασίας για συγκεκριμένα υλικά: 75% για το χαρτί και το χαρτόνι, 70% για το γυαλί, 50% για το αλουμίνιο, 50% για το πλαστικό και 25% για το ξύλο. Επίσης μέχρι το 2035 τα απόβλητα που θα καταλήγουν σε υγειονομική ταφή θα πρέπει να είναι λιγότερο από το 10% του συνόλου.

Βάσει της έκθεσης της ΕΕ όσον αφορά τον στόχο της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης του 55% των αστικών αποβλήτων και της ανακύκλωσης του 65% του συνόλου των απορριμμάτων συσκευασίας που πρέπει να επιτευχθεί έως το 2025, 9 κράτη μέλη βρίσκονται σε πορεία επίτευξης και των δύο στόχων, 8 κράτη κινδυνεύουν να μην επιτύχουν μόνο τον στόχο για τα αστικά απόβλητα και 10, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, κινδυνεύουν να μην επιτύχουν και τους δύο στόχους.

Αναφορικά με τα απορρίμματα συσκευασίας το μέσο συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης συσκευασιών στην ΕΕ αυξανόταν σταθερά από το 2005 έως το 2016 (67,6% το 2016), ενώ από το 2016 έως το 2020 σημείωσε ελαφρά μείωση (64% το 2020). Συνολικά, σύμφωνα με την αξιολόγηση που διενήργησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, διαπιστώθηκε ότι 10 κράτη μέλη κινδυνεύουν να μην πετύχουν τον στόχο της ανακύκλωσης του 65% των απορριμμάτων συσκευασίας έως το 2025, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Η υγειονομική ταφή αποτελεί τη λιγότερο προτιμητέα επιλογή επεξεργασίας αποβλήτων. Συνολικά 13 κράτη μέλη εξακολουθούν να απέχουν πολύ από τον στόχο της υγειονομικής ταφής του 10% κατ’ ανώτατο όριο και μεταξύ αυτών είναι και πάλι η Ελλάδα.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά: 

Έκθεση

Ενημερωτικά δελτία για κάθε κράτος μέλος