Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Της Τέτης Ηγουμενίδη


Η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία Vodafone και η Osmos Hellas, θυγατρική του γαλλικού Ομίλου Eren, εξειδικευμένη στις υπηρεσίες δομικής παρακολούθησης έργων, συγκροτώντας κοινοπραξία κατέθεσαν προσφορά για τις «Έξυπνες Γέφυρες».

Πρόκειται για έργο, συνολικού προϋπολογισμού 157,924 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) που αφορά στην αξιολόγηση της δομικής απόκρισης επιλεγμένων σιδηροδρομικών και οδικών γεφυρών σε πραγματικό χρόνο μέσω σύγχρονων συστημάτων.

Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και εκτελείται από το ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) για λογαριασμό του υπουργείου Υποδομών.

Αντικείμενο του εν λόγω έργου είναι η δημιουργία ενός δικτύου «έξυπνων» γεφυρών (Smart Bridges Network – SBN) βασισμένο στην τεχνολογία του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things).

Οι υποδομές γεφυρών θα εξοπλιστούν με ειδικά συστήματα μέτρησης της δομικής απόκρισης, αισθητήρες τεχνολογίας οπτικών ινών που θα μετρούν και θα καταγράφουν τις απαραίτητες πληροφορίες, σε πραγματικό χρόνο με σύγχρονες και αποδεκτές τεχνολογικές μεθόδους.

Οι διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου θα υλοποιηθούν με χρήση σύγχρονων συστημάτων ενόργανης δομικής παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο (Real Time Structural Health Monitoring, RTSHM).

Στο αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί περιλαμβάνεται (α) ο πρωτοβάθμιος έλεγχος των γεφυρών και ο σχεδιασμός της ενόργανης παρακολούθησης καθώς και του συστήματος IoT, (β) ο δευτεροβάθμιος έλεγχος των γεφυρών μέσω κατάλληλης μοντελοποίησης των τεχνικών σε επίπεδο προμελέτης, (γ) η δημιουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου και Πλατφόρμας «Έξυπνων Γεφυρών», (δ) η προμήθεια μετά της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία των Συστημάτων Ενόργανης Παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο (RTSHM), (ε) η διεξαγωγή Μη Καταστροφικών Δοκιμαστικών Φορτίσεων στις γέφυρες και η επικαιροποίηση των μελετών, (στ) η πιλοτική λειτουργία των συστημάτων, και (ζ) η ενόργανη δομική παρακολούθηση των τεχνικών, παραγωγική και εγγυημένη λειτουργία των συστημάτων.

Να σημειωθεί ότι το ΤΕΕ έχει προκηρύξει και δεύτερο έργο με παρόμοιο αντικείμενο. Πρόκειται για τον διαγωνισμό για τη Σύναψη Συμφωνίας -Πλαίσιο για τις «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών» συνολικής αξίας 180,3 εκατ. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης.