Αεροδρόμιο Καλαμάτας
Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Εντός Ιουνίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των φακέλων και των δικαιολογητικών συμμετοχής που κατέθεσαν τα 4 σχήματα που είχαν δώσει το παρών στην αρχική φάση του διαγωνισμού για την αξιοποίηση, μέσω παραχώρησης, του αεροδρομίου Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος». Αυτό αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, αν και βρισκόμαστε εν όψει της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης που ενδέχεται να επηρεάσει διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα. Η ολοκλήρωση του σταδίου αυτού θα οδηγήσει σταδιακά στην επόμενη β’ φάση του διαγωνισμού με την υποβολή δεσμευτικών οικονομικών προσφορών, λογικά από το φθινόπωρο.


Τα 4 σχήματα

Στις 15 Δεκεμβρίου 2022, το Υπερταμείο παρέλαβε τους Φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τέσσερις ενδιαφερόμενους επενδυτές για την παραχώρηση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένος Καλαμάτας. Ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα εξής επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά): ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – GMR Airports Limited (οι Ινδοί εταίροι από το Καστέλι Κρήτης), ΜΥΤΙΛHΝΑΙΟΣ Α.Ε.-CORPORATION AMERICA AIRPORTS S.A., Egis Airport Operation – ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – Aéroports de la Cote d’Azur, FRAPORT AG – DELTA AIRPORT INVESTMENTS A.E. – ΠΗΛΕΑΣ Α.Ε..

Ο διαγωνισμός για το Διεθνές Αεροδρόμιο της Καλαμάτας αποτελεί το πρώτο πολύ μεγάλο βήμα για την αξιοποίηση των 23 περιφερειακών αεροδρομίων του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου. Η αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων θα αλλάξει άρδην την εικόνα της χώρας στον τομέα των μεταφορών, ο οποίος είναι κρίσιμος για τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πολιτών, αλλά και για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας.

Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και επέκταση των υποδομών

Ο βασικός στόχος του Υπερταμείου, μέσω της παραχώρησης του αεροδρομίου της Καλαμάτας, είναι η αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και επέκταση των υποδομών του αεροδρομίου και ιδίως του κτιρίου επιβατών (terminal). Η επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών (terminal, χώρος στάθμευσης αεροσκαφών) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση λόγω της αλματώδους ανάπτυξης του εν λόγω αεροδρομίου. Μέσα από αυτές τις επενδύσεις το αεροδρόμιο Καλαμάτας θα μπορέσει υποδεχθεί ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό επιβατών που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τους 500.000 πολύ νωρίτερα από το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Ο αυξημένος αυτός αριθμός επιβατών σε συνδυασμό με τις σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις στον τουριστικό κλάδο και βελτίωση των οδικών υποδομών στο νομό αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικές θετικές επιπτώσεις στο νομό Μεσσηνίας αλλά και την ευρύτερη ζώνη επιρροής του αεροδρομίου.

Για το Υπερταμείο είναι σημαντικό ζητούμενο η επίτευξη και εξασφάλιση ενός συνδυασμού υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης υψηλής ποιότητας για τον Αερολιμένα προς όφελος των επιβατών, καθώς ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αναλάβει και τις σχετικές επενδύσεις, με εύλογη φυσικά απόδοση για τον τελευταίο.

Το πιθανό «κλειδί» του 15%

Σημειώνεται ότι το Υπερταμείο δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο του Παραχωρησιούχου με μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής, το οποίο δεν θα ξεπερνάει το 15% του μετοχικού του κεφαλαίου. Το ακριβές ποσοστό της πιθανής μειοψηφικής συμμετοχής, ο χρόνος και ο τρόπος μεταβίβασης των αντίστοιχων μετοχών στο Υπερταμείο, καθώς και οι λοιπές σχετικές λεπτομέρειες, θα παρασχεθούν κατά τη Β’ Φάση σε συνεργασία με τους υποψηφίους επενδυτές κατά τη διαδικασία διαβούλευσης. Η δυνατότητα αυτή, ανεξαρτήτως της τελικής υλοποίησής της, συνάδει με τον στόχο της εξέλιξης του Υπερταμείου σε στρατηγικό επενδυτή και αξιόπιστο διαχειριστή της δημόσιας περιουσία.