Της Τέτης Ηγουμενίδη


Πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο κινήθηκε η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, χωρίς ωστόσο να γεφυρωθεί η διαφορά.

Σύμφωνα με την έκθεση, Digitalisation in Europe 2022-2023: Evidence from the EIB Investment Survey (Ψηφιοποίηση στην Ευρώπη 2022-2023: Στοιχεία από την έρευνα της ΕΤΕπ για τις επενδύσεις), το 2022 περισσότερες από τις μισές (53%) επιχειρήσεις της ΕΕ είχαν λάβει μέτρα για την ενίσχυση της ψηφιακής τους παρουσίας, όπως η προσφορά ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ήταν 61%. Εντούτοις στη χώρα μας προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες χρησιμοποιεί το 60% των επιχειρήσεων (όλων των μεγεθών) έναντι του μέσου όρου των κρατών μελών της ΕΕ που είναι 69%.

Όπως είναι αναμενόμενο οι μεγάλες επιχειρήσεις ήταν αυτές που κυρίως προχώρησαν στην ψηφιοποίησή τους (το 80%) με το αντίστοιχο ποσοστό για τις μικρές και μεσαίες μεταξύ 50% και 60%.

Συνολικά στην ΕΕ μόλις το 30% των πολύ μικρών επιχειρήσεων της ΕΕ έδωσαν προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση, σε σύγκριση με 62% των μεγάλων επιχειρήσεων.

Βάσει της ίδιας έκθεσης η ΕΕ έχει μειώσει το χάσμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών. Το 2022, 69% των επιχειρήσεων στην ΕΕ εφάρμοσαν προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως προηγμένη ρομποτική, αναλυτική μεγάλων δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη, σε σύγκριση με 71% των επιχειρήσεων στις ΗΠΑ. Το χάσμα μειώνεται σταθερά κατά την τελευταία τετραετία.

Παρότι οι επιχειρήσεις στην ΕΕ έχουν κάνει σημαντικά άλματα, οι επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, σημείωσαν γενικά, ως απάντηση στην πανδημία, μεγαλύτερη πρόοδο στον τομέα της ψηφιοποίησης, κυρίως λόγω των χαμηλότερων ψηφιακών επενδύσεων από τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.