Πηγή Εικόνας: piqsels.com

Το Συμβούλιο (των Υπουργών) της ΕΕ επιβεβαίωσε χθες ότι οι επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου 2024.

Είχαν μεσολαβήσει σχετικές συζητήσεις και αποφάσεις των ηγεσιών και εκπροσώπων των κρατών μελών το προηγούμενο διάστημα.

Οι ημερομηνίες αυτές βασίζονται στην εκλογική πράξη της ΕΕ, η οποία ορίζει ότι οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεξάγονται ανά πενταετία, από Πέμπτη έως Κυριακή, συνήθως την πρώτη ολόκληρη εβδομάδα του Ιουνίου. Οι ημερομηνίες επιβεβαιώθηκαν μετά τις ανταλλαγές απόψεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου.

Επόμενα βήματα

Τα κράτη μέλη θα καθορίσουν, σύμφωνα με τα αντίστοιχα νομικά και συνταγματικά τους πλαίσια, την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες του διαστήματος από 6 έως 9 Ιουνίου 2024 κατά τις οποίες θα πραγματοποιήσουν την ψηφοφορία στη χώρα τους.

 

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Για τη χώρα μας, στην οποία οι εκλογές διεξάγονται πάντα Κυριακή, η απόφαση σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την Κυριακή 9 Ιουνίου 2024.

Η ΕΕ επιμένει ότι οι εκλογές πρέπει να γίνονται σχεδόν ταυτόχρονα (την ίδια εβδομάδα, ανάλογα με τις ημέρες ψηφοφορίας κάθε χώρας) σε όλη την ΕΕ.

Η Ελλάδα και ιδίως η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές στα τέλη του μήνα, θα κληθεί πολύ γρήγορα να πάρει τις σχετικές αποφάσεις καθώς η επιλογή της ΕΕ (που σε άλλες ευρωεκλογές είχε επιλέξει άλλα χρονικά διαστήματα ή είχε δώσει ευελιξία σε ορισμένες χώρες) επηρεάζει το πρόγραμμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.